Delavnica v okviru projekta ‘Krepitev preglednosti volilnih organov v Albaniji’

Center za evropsko prihodnost (CEP) je v okviru projekta ‘Krepitev preglednosti volilnih organov v Albaniji’ izvedel dvodnevno delavnico, namenjeno izmenjavi izkušenj med Slovenijo in Albanijo. Virtualna izvedba delavnice je potekala med 16. in 17. novembrom 2020.

Krepitev demokratičnih institucij je za Albanijo kot državo kandidatko za članstvo v EU izrednega pomena. Ta proces vključuje tudi volitve in volilni sistem, ki so eden od temeljev demokratičnega razvoja in pravne države. Transparentnost vključno z vertikalno in horizontalno komunikacijo je ključna za verodostojnost volitev. Zaradi primanjkljaja na tem področju so potrebna nadaljnja prizadevanja za podporo organom, ki upravljajo z volitvami, ter vsem drugim zainteresiranim stranem kot so državljani, NVOs, EU in mednarodna skupnost. Cilj projekta je, da se albanske organizacije, ki se ukvarjajo z volitvami, spodbudi k povečanju transparentnosti volitev v celotnem volilnem ciklusu.

Delavnico je odprl g. Ilirjan Celibashi, državni volilni komisar, ki je poudaril, da je ta projekt že izkazal s konkretnimi priporočili, in poudaril pomen izmenjave izkušenj. Izrazil je upanje, da bo delavnica rezultirala v novih priporočilih, ki bodo opazovalcem volitev pomagala pri njihovem zelo pomembnem delu.

Veleposlanik g. Peter Japelj je poudaril, da je bil z odprtjem pristopnih pogajanj z Albanijo in Severno Makedonijo narejen ključen in zgodovinski korak ter da je volilna reforma eden prvih ključnih korakov pri krepitvi demokracije in razvoja družbe. Poudaril je, da so svobodne in poštene volitve osnova za upanje vsake države. Albanskemu ljudstvu je zaželel enako izkušnjo, kot jo je imel, optimizma in samozavesti na poti k članstvu v EU.

Priznani slovenski strokovnjaki dr. Alenka Verbole, dr. Igor Davor Gaon, g. Dušan Vučko pa so s kolegi iz Albanije poglobljeno delil izkušnje in dobre prakse s poudarkom na opazovanju volitev.

Projekt je del programskih aktivnosti CEP, ki jih financira Ministrstvo za zunanje zadeve iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje Slovenije.