NAPOVED

Začenjajo se delavnice ‘Globalna odgovornost za prihodnost’

V okviru projekta ‘Globalna odgovornost za prihodnost’, v katerem kot partner sodeluje tudi Center za evropsko prihodnost, se bodo v mesecu aprilu po vsej Sloveniji začele delavnice za mlade. Delavnice, ki jih bodo izvajale nevladne organizacije Forum za enakopravni razvoj, SLOGA in društvo HUMANITAS, bodo naslavljale globalno učenje in trajnostni razvoj. Partner na projektu je tudi pospeševalnik mladinskega podjetništva Ustvarjalnik.

Vedno več mladih v Sloveniji se vključuje v podjetniške krožke in aktivnosti, ki spodbujajo razvijanje podjetništva. Vendar pa tovrstne aktivnosti premalo pozornosti namenjajo globalni dimenziji in trajnostnemu razvoju. Glavni namen delavnic je, da s podporo in mentorstvom predstavnikov nevladnih organizacij, mladi pridobijo znanje in spretnosti, potrebne za spodbujanje trajnostnega načina življenja, vključno s spoštovanjem človekovih pravic, enakosti spolov, spodbujanjem kulture miru in nenasilja, državljanstva sveta ter spoštovanjem kulturne raznolikosti. Mladi bodo v okviru krožkov skušali razviti podjetniške ideje, ki bodo naslavljale omenjene tematike.

Za podpro izvedbe delavnic so omenjene nevladne organizacije pripravile tudi priročnik “Za globalno boljše podjetništvo”, ki predstavlja različne vsebine od globalnih izzivov, do okoljske degradacije, enakosti spolov, pravične trgovine in dostojnega dela ter vpliva podjetja na prostor.

Projekt financira Evropska mreža za globalno učenje – GENE. Projekt je del programskih aktivnosti CEP, ki jih sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje.