Odpiranje podatkov javnega sektorja v Srbiji

Prost dostop do baz podatkov javnega sektorja ima pozitivne učinke na ekonomijo, znanost in na družbo kot tako. Prosto dostopni javni podatki povečujejo izmenjavo informacij in znanj, krepijo javno upravo ter vključevanje državljanov v javne razprave ter procese odločanja. V procesu odpiranja baz podatkov javnega sektorja se v državah pojavljajo različne ovire in izzivi. Namen konference je izmenjava izkušenj in praks med Slovenijo in Srbijo za lažjo premostitev teh ovir in izzivov ter izmenjava idej z namenom spodbujanja transparentne in vključujoče javne uprave.

Konferenca je del CEP-ovih aktivnosti znotraj programa Uradnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije, financiranega s strani Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.