Podpora razvoju politik za učinkovito rabo virov

Vedno bolj postaja jasno, da so naravni viri omejeni in da bo prav težji dostop do naravnih virov pomemben dejavnik, ki bo vplival na konkurenčnost držav, tudi Črne gore. Ključnega pomena je, da se v Črni gori prepozna potencial, ki ga prinašajo rešitve gospodarskega razvoja, ki spoštujejo naravne danosti. Snovalci politik v Črni gori morajo biti seznanjeni z novimi EU trendi na tem področju, saj bodo tako dosti lažje premagali razvojne razlike in oblikovali politike ter ukrepe, ki bodo pripomogli k hitrejšemu razvoju. Cilj projekta je okrepitev usposobljenosti za razvijanje in izvajanje politik za učinkovito rabo virov v Črni gori z namenom doseči ustrezno usposobljenost države za samostojno pripravo in izvajanje teh politik.

Projekt je del CEP-ovih aktivnosti znotraj programa Uradnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije, financiranega s strani Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.