Pomoč pri približevanju EU v poglavju 24 – finančne preiskave

S projektom nadaljujemo pomoč Makedoniji pri krepitvi zmogljivosti za broj proti organiziranemu in težkim oblikam kriminala ter korupciji. Učinkovito izvajanje zamrznitve in zaplembe premoženja v je EU eno od najbolj uspešnih sredstev v boju proti organiziranemu in težkim oblikam kriminala ter korupciji. Razvoj zmogljivosti in usposobljenosti za izvajanje finančnih preiskav in sistematičen zaseg premoženja je po mnenju izvajalcev teh nalog najlažje doseči z izmenjavo izkušenj pri izvajanju tovrstnih pristojnosti. Cilj projekta je nadaljnja krepitev zmogljivosti Makedonije za uspešen bolj proti organiziranemu in težkim oblikam kriminala in korupcije in učinkovitem izvajanje EU zakonodaje na tem področju.

Projekt je del CEP-ovih aktivnosti znotraj programa Uradnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije, financiranega s strani Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.