NAPOVED: Kompas učenja – usposabljanje učiteljev za delo z otroki s posebnimi potrebami

Center za evropsko prihodnost, skupaj s Centrom za komunikacijo, sluh in govor, Portorož, NVO Združenje za psihosocialno in pedagoško podporo in izobraževanje – REZJA, Severna Makedonija, organizira tridnevno usposabljanje z naslovom “Učni kompas – usposabljanje učiteljev za delo z otroki s posebnimi potrebami“. Zaradi globalne pandemije COVID-19, ki za organizacijo mednarodnih dogodkov predstavlja zdravstveno/varnostne in tudi logistično nepremostljive izzive, bo dogodek potekal z uporabo digitalnih spletnih orodij in kvalitetnega sodelovanja na daljavo. Digitalna prilagoditev, ki postaja vsakodnevna osnova tudi v šolskih klopeh in izobraževalnih ustanovah, bo med drugim ponudila tudi priložnost za iskanje sinergij, dobrih praks in izmenjave izkušenj za poučevanje na daljavo.

Usposabljanje se bo začelo s tri dnevnim izobraževanjem med 9. septembrom in 11. septembrom v katerem bodo trije slovenski strokovnjaki izvajali predavanja in interaktivne delavnice o usposabljanju učiteljev za delo z otroki s posebnimi potrebami. Aktivnosti se bodo zaključile z informativno delavnico , ki se je bodo udeležili pristojni odločevalci.

Kratke informacije o projektu:

V državah Zahodnega Balkana je znanja strokovnjakov in predvsem učiteljev o otrocih s posebnimi potrebami in načinih pedagoškega dela z njimi še vedno zelo nizko, po drugi strani pa ima Slovenija na tem področju veliko znanja in praktičnih izkušenj. Podobnost šolskih sistemov, zgodovinska in geografska povezanost ter jezikovna bližina večine držav Zahodnega Balkana omogočajo prenos znanja in izkušenj iz Slovenije v druge države, ki so vključene v predlagani projekt. Projekt bo zagotovil slovensko znanje in izkušnje na področju izobraževanja in pomoči otrokom s posebnimi potrebami v državah Zahodnega Balkana. Projekt bo v dveh letih in štirih državah:

  • prispeval k izboljšanju položaja otrok s posebnimi potrebami v osnovnem izobraževanju;
  • prispeval k razvoju šolskih sistemov vključenih držav;
  • okrepil povezave in sodelovanje med učnim osebjem in izobraževalnimi ustanovami (vključenimi v projekt) držav Zahodnega Balkana ter prispeval k mirnejšemu sobivanju v regiji.

 

Projekt bo v vsaki državi izobrazil po 20 strokovnjakov (posebni vzgojitelji, vzgojitelji, šolski svetovalci) iz vključenih držav na področju:

  • delat z invalidnimi otroki v šolskih sistemih;
  • razširjanja osnovnega znanja o otrokih s posebnimi potrebami med osnovnošolci;
  • uveljavljanja pridobljenega znanje o pomoči strokovnjakom s posebnimi potrebami.

Sprva je projekt vzpostavil sodelovanje med Centrom za evropsko prihodnost, slovenskimi strokovnjaki, ki delajo z otroki s posebnimi potrebami, lokalnimi odločevalci (pristojnimi ministrstvi in vodji šol) in lokalnimi akterji, ki delujejo na terenu v ciljnih državah. Vse zainteresirane strani bodo vključene v pripravo analize trenutnega stanja vključenosti šolskih institucij in dela z otroki s posebnimi potrebami. Analiza stanja bo pokazala, kje so največje potrebe po prenosu slovenskih dobrih praks. Vsebine za tridnevne delavnice bodo pripravljene z udeleženci iz štirih držav (Albanije, Kosova, Makedonije in Bosne in Hercegovine). Tridnevne delavnice bo prek aktivnih predavanj in delavnic prejelo 20 učiteljev iz vsake države. Po dva učitelja skupaj iz vsake države bosta projekt nadaljevala z nalogo, da pripravita tako imenovane delavnice Train the Trainer (ToT), ki jih bodo skupaj organizirali na svoji šoli za vsaj 10 datnih učiteljev. Posledično bo v trajanju celotnega projekta organiziranih 40 enodnevnih delavnic za usposabljanje vsaj 400 dodatnih učiteljev.

Prva aktivnost projekta je potekala v Draču v Albaniji med 5. in 8. septembrom 2019, za leto 2020 pa je predvidena tudi organizacija izobraževanja z učitelji iz Bosne in Hercegovine v sodelovanju z organizacijo Udruženje za ljudska prava i socialnu inkluziju – SOCI.

V okviru projekta bo pripravljena tudi publikacija, ki bo analizirala stanje v ciljnih državah in na podlagi izvedenih delavnic, analizirala primarne in sekundarne vire ter slovenske izkušnje, predstavila konkretne predloge za izboljšanje stanja dela z otroki s posebnimi potrebami v osnovnih šolah.

V projekt bodo vključeni tudi odločevalci (ustrezno državno, zvezno, regionalno in / ali lokalno ministrstvo za izobraževanje in šolski voditelji), ki bodo obveščeni o poteku dogajanj in naših dejavnostih

 Projekt je del programskih aktivnosti, ki jih financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje