Pomoč Črni gori pri razvoju politik za trajnostni razvoj

V okviru projekta mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije s Črno goro z nazivom »Podpora razvoju politik za učinkovito rabo virov« bo od 5. do 7. junija 2018 v Podgorici potekala medresorska delavnica na področju strateškega načrtovanja trajnostnega razvoja, krožnega gospodarstva in zelenega javnega naročanja. Predstavniki delovne skupine za izvedbo Akcijskega načrta za trajnostni razvoj Črne gore se bodo lahko na interaktiven način seznanili z slovenskimi/EU trendi na tem, za Črno goro pomembnem področju saj je strateški cilj Črne gore zmanjšati razliko med svojo porabo virov in povprečjem porabe v EU in postati bolj zeleno in bolj konkurenčno gospodarstvo v skladu z agendo Evropa 2020.

Projekt je del programskih aktivnosti, ki jih financira Ministrstvo za zunanje zadeve iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje.