Center za izobraževanje in usposabljanje za sodelovanje v mirovnih operacijah in misijah, s sedežem na Centru za evropsko prihodnost  (CEP), odpira svoja vrata

Center za izobraževanje in usposabljanje za sodelovanje v mirovnih operacijah in misijah bo izvajal certificirana izobraževanja in usposabljanja za vojake, policiste, civilne uslužbence ministrstev ter za druge civilne osebe, ki so lahko napotene v mirovne operacije in misije OZN, EU, NATO in OVSE. Znanja, ki jih strokovnjaki v mirovnih operacijah in misijah potrebujejo so zelo specifična in raznolika. Slednja temeljijo na tesnem sodelovanju in potrebah mednarodnih organizacij in se nanašajo na delovanje v multikulturnem okolju, varovanje človekovih pravic, sodelovanje z lokalnim osebjem, tehnike usposabljanj in prenos znanja, kot tudi tehnike in spretnosti za delovanje v nevarnih območjih.

Center za evropsko prihodnost (CEP) že več kot desetletje sodeluje v evropskih projektih, katerih glavni namen je čim boljša usposobljenost slovenskih in tujih strokovnjakov, ki odhajajo na mirovne operacije in misije OZN, EU, NATO in OVSE. S tem omogočamo dostop do usposabljanja več slovenskim strokovnjakom v Sloveniji, delimo znanje naših strokovnjakov z bogatimi mednarodnimi izkušnjami in se učimo od najboljših evropskih partnerjev. CEP trenutno aktivno sodeluje v treh projektih, ENTRi – Europe’s New Training Initiative for Civilian Crisis Management , LET4Cap – Law Enforcement Training for Capacity Building  in EUPCST – European Union Police and Civilian Services Training, katerih glavni namen je usklajevanje usposabljanj med različnimi državami oz. institucijami za usposabljanje. Pomembne izkušnje je CEP pridobil tudi s sodelovanjem v raziskovalnem projektu financiranem v okviru Obzorja 2020, IECEU – Improving the Effectiveness of Capabilities in EU Conflict Prevention 

Organizacija in izvedba usposabljanja za sodelovanje v mirovnih operacijah in misijah ne bi bila mogoča brez sodelovanja slovenskih ministrstev za notranje in zunanje zadeve ter ministrstva za obrambo. Vsa ta leta je sodelovanje in usklajevanje potekalo na neformalni osnovi, ker pa so se aktivnosti z leti povečale, je bila v tesnem sodelovanju z Ministrstvom za obrambo, Ministrstvom za notranje zadeve in Ministrstvom za zunanje zadeva opravljena medresorska analiza o sinergijah sodelovanja na področju usposabljanj, tudi v luči slovenskega članstva v OZN, EU in NATO. Analiza je prepoznala smotrnost, da se medresorsko sodelovanje med različnimi deležniki kot tudi s CEP formalizira. Tako je nastal Center za izobraževanje in usposabljanje za sodelovanje v mirovnih operacijah in misijah, ki bo deloval v okviru CEP.

 

Centre for Education and Training for participation in Peacekeeping Operations and Missions at CEP