Uspešen zaključek digitalnega treninga – Učni kompas

Center za evropsko prihodnost, Center za komunikacijo, sluh in govor, Portorož in NVO Združenje za psihosocialno in pedagoško podporo in izobraževanje – REZJA, Severna Makedonija, so v mesecu septembru organizirali tri dnevno usposabljanje z naslovom “Učni kompas – usposabljanje učiteljev za delo z otroki s posebnimi potrebami“. Zaradi globalne pandemije COVID-19, ki za organizacijo mednarodnih dogodkov predstavlja zdravstveno/varnostne in tudi logistično nepremostljive izzive, je dogodek potekal z uporabo digitalnih spletnih orodij in kvalitetnega sodelovanja na daljavo. Digitalna prilagoditev, ki postaja vsakodnevna osnova tudi v šolskih klopeh in izobraževalnih ustanovah, bo med drugim ponudila tudi priložnost za iskanje sinergij, dobrih praks in izmenjave izkušenj za poučevanje na daljavo.

Dogodka so se udeležili tri slovenski trenerji (G. Marko Strle, Ga. Anica Mikuš Kos in Ga. Tamara Velikonja), ki so pripravili predstavitve in diskusije za 25 udeležencev, učiteljev in specialnih pedagogov iz Severne Makedonije. Vse aktivnosti so potekale med 9. In 11. Septembrom s sodelovanjem na digitalni platformi, ki je vsem udeležencem in trenerjem omogočal izmenjavo idej, najboljših praks in njihovih izkušenj.

Vsebina prvega dne je vključevala predavanja, ki jih je pripravil G. Marko Strle, o inkluziji/vključitvi, kot posebnosti normalnosti in problemskem učenju kot začetni točki učenja s sodelovanjem. Aktivnosti v popoldnevu so vključevale predstavitve Ga. Anice Mikuš Kos o šolskem neuspehu in njegovem vplivu na otroke, ki mu je sledila odprta diskusija o aktivaciji virov za pomoč otrokom s posebnimi potrebami v šolstvu.

Drugi dan treninga je ponudil predstavitev o specifičnih učnih težavah in psihosocialnih spremljavah, in predstavitev o hiperaktivnosti in motnjah pozornosti (ADHD). Obe tematiki je predstavila Ga. Anica Mikuš Kos. Program popoldanskih aktivnosti je vključeval odprto razpravo, ki jo je vodil G. Marko Strle o prilagoditvah učenja in poučevanja v izobraževalnem procesu za otroke s posebnimi potrebami, sledila pa mu je predstavitev, ki jo je pripravila G. Tamara Velikonja o poreklu in vlogi konflikta v psihosocialnem razvoju otrok in mladostnikov.

Pandemija COVID-19 je svoj pečat pustila tudi na izobraževalnem sistemu, ki se je moral prilagoditi tako s formati poučevanja, učnimi metodami, kot tudi drugačnimi inovativnimi spremembami. Tri dnevni trening je ponujal veliko priložnosti za razpravo o premagovanju izzivov pandemije COVID-19 v šolstvu, tudi z uporabo digitalnih orodij za izvedbo izobraževanja na daljavo. Tretji dan treninga je vključeval specifični razpravi na omenjeno tematiko s predstavitvijo Ga. Anice Mikuš Kos o otrocih in šoli v času koronavirusa in predstavitvijo, ki jo je pripravil G. Marko Strle o učenju distance v COVID-19 pandemiji. Popoldanski program je vključeval odprto diskusijo o individualiziranem učnem načrtu, identifikaciji in naslavljanju anksioznosti v izobraževanju ter predavanje o kreativnosti kot elementu vključujoče družbe. Zadnjo predstavitev zaključnega dne je pripravila Ga. Tamara Velikonja na tematiko podpornega šolskega okolja.

Tri dnevno izobraževanje se je uradno zaključilo v petek, z zaključnimi opombami in digitalno podelitvijo certifikatov za sodelovanje, vendar bodo stkane vezi in ideje med učitelji  (tako na nacionalni kot mednarodni ravni) prispevale še k nadaljnjemu sodelovanju v okviru vzpostavljene mreže.

Projekt Učni kompas se bo nadaljeval tudi s sestankom za odločevalce v Severni makedoniji (ravnatelje šol, lokalne/regionalne/nacionalne predstavnike izobraževalnega sistema v Severni Makedoniji in ostale gostujoče govorce) in treningom z učitelji iz Bosne in Hercegovine.

Projekt je del programskih aktivnosti, ki jih financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje