Konec leta 2020 aktiven za krepitev zmogljivosti Republike Severne Makedonije za finančne preiskave

Konec leta 2020 je za vse tiste, ki so v Republiki Severni Makedoniji zadolženi za področje finančnega preiskovanja, kakor tudi za slovenske predstavnike Policije, Finančne uprave in državnega tožilstva, še nekoliko bolj delovno kot običajno.

Dne 29.12.2020 je potekala spletna delavnica na temo prezentacije in diskusije o izdelani študiji izvedljivosti glede povečanja razpoložljivosti in dostopa do podatkov za potrebe izvedbe finančnih preiskav. Študija podrobneje kaže, da moramo preiskovalcem za učinkovito finančno preiskovanje premoženjske koristi ter tudi premoženja, ki je lahko predmet razširjene zaplembe, za katerega osumljenci hudih kaznivih dejanj, za katere je zagrožen zapor najmanj 4 let ali so kataloško določena, ne morejo dokazati, da je bilo pridobljeno iz zakonitih dohodkov oziroma na zakonit način, zagotoviti ustrezne pravne podlage, ki omogočajo dostop do podatkov, ki jih potrebujejo pri finančni preiskavi hudih kaznivih dejanj.

Prav tako jim morajo biti na razpolago ažurni, popolni in točni podatki, s katerimi razpolagajo organi in institucije, ki hranijo, zbirajo in obdelujejo podatke in kateri različno učinkovito izmenjujejo podatke v vzpostavljeni interoperabilnostni platformi v Severni Makedoniji. Nadalje, pridobljeni podatki nam koristijo le, če jih znamo prav ovrednotiti in iz njih ugotoviti premoženjsko korist in obseg premoženja, ki je lahko nezakonitega izvora. S pomočjo študije in delavnice so ugotovljene konkretne možnosti za povečevanje razpoložljivosti podatkov za finančne preiskave, kar je pomemben korak k uresničevanju le-teh.

Z aktivnostmi predstavitvene delavnice študije izvedljivosti glede povečanja razpoložljivosti podatkov na področju finančnih preiskav se uspešno končuje dvoletna razvojna pomoč na področju finančnih preiskav v obdobju 2019-2020, hkrati pa odpira novo dvoletno obdobje razvojne pomoči 2021-2022, ko se slovenska podpora Severni Makedoniji na področju finančnih preiskav nadaljuje.

 

Projekt je del programskih aktivnosti mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in ga izvajamo v sodelovanju z državnim tožilstvom, Finančno upravo, Ministrstvom za notranje zadeve in Policijo Republike Slovenije.

 

Več informacij:

Andreja Dolničar Jeraj

Programska direktorica

CEP