Strokovnjaki Banke Slovenije svetujejo kolegom iz Črne gore

Trije strokovnjaki Banke Slovenije izvajajo dvodnevno delavnico in svetujejo kolegom iz Centralne Banke Črne gore v Podgorici, kako področje bančnega nadzora uskladiti z zahtevami pravnega reda Evropske unije. Gre za področje, ki ga v pristopnih pogajanjih z EU zajema Poglavje 9: finančne storitve.

Svetovalno delavnico strokovnjaki izvajajo v okviru projekta bilateralne tehnične pomoči CEP ‘Pomoč Črni gori pri pogajanjih o pristopu k EU 2017’ 17. in 18. oktobra 2017 v Podgorici. Svetovanje zajema področje nadzora bančnega poslovanja in regulativo, med drugim metodologijo za nadzor in  pripravo navodil za nadzorne organe za izvajanje nadzora bančnega poslovanja.

Projekt je del programskih aktivnosti CEP, ki jih financira Ministrstvo za zunanje zadeve iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje.