SPOROČILO ZA JAVNOST: Uspešna izvedba terenske analize o izmenjavi informacij med organizacijskimi enotami policije Republike Srbije

V Srbiji je v okviru izvedbe programa mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije od 11. do 14. aprila 2018 potekala terenska analiza, na kateri so se srbski in slovenski predstavniki policije seznanili, kako v različnih organizacijskih enotah Ministrstva za notranje zadeve na lokalni, regionalni in centralni ravni mejne, splošne in kriminalistične policije ter operativnega centra, v praksi poteka izmenjava informacij v zvezi z ilegalnimi migracijami. Ugotovitve in dobre prakse bodo uporabljene  za oblikovanje programa tridnevne delavnice, ki bo namenjeni izdelavi predloga za optimizacijo sistema izmenjave informacij in načina dela, ki bo upošteval standarde, ki jih je potrebno doseči za članstvo v EU.

Terenska analiza je izvedena ob sodelovanju naslednjih organizacijskih enot Ministrstva za notranje zadeve Republike Srbije: Postaja mejne policije Preševo, Postaja mejne policije Rujan, Regionalni center za mejo z Makedonijo, Policijska uprava Vranje in njene organizacijske enote, Postaja mejne policije Vrška Čuka, Postaja mejne policije Zaječar, Regionalni center za mejo z Bolgarijo, Policijska uprava Zaječar in njenimi organizacijskimi enotami, Policijska uprava Bor, Komandno operativni center Policijske uprave Mesta Beograd, Postaja mejne policije Batrovci, Postaja mejne policije Srem, Postaja mejne policije Šid, Regionalni center za mejo s Hrvaško in v Generalni policijski upravi: v Sektorju za analitiko, telekomunikacijsko in informacijsko tehnologijo, Oddelku za elektronsko poslovanje, Operativnem centru, Upravi mejne policije in Upravi kriminalistične policije – Službi za boj proti organiziranem kriminalu in korupciji.

Delavniški značaj interaktivne terenske analize je dal dobre rezultate zato lahko pričakujemo zanimivo in koristno delavnico, ki bo potekala od 18. do 21. junija 2018. 

Terenska analiza je del programskih aktivnosti, ki jih izvajamo v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve in jih financira Ministrstvo za zunanje zadeve iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje.