V Črni gori plodno na delavnici za trajnosti razvoj

Od 5. do 7. junija 2018 je v Ministrstvu za trajnostni razvoj in turizem Črne gore potekala medresorska delavnica v okviru projekta „Podpora razvoju politik za učinkovito rabo virov“.

Na pobudo Veleposlaništva Republike Slovenije v Podgorici se projekt izvaja v okviru Programa mednarodnega sodelovanja Republike Slovenije s Črno goro in pomoči Slovenije Črni gori pri vključevanju v EU.

Z uvodnim nagovorim so delavnico odprli Ešef Husić, v.d. generalnega direktorja za podnebne spremembe in mediteranske zadeve, Aleša Sovinc, pooblaščena ministrica, Ambasada Republike Slovenije v Podgorici in Andreja Dolničar Jeraj, programska direktorica CEP. Izobraževalni in interaktivni del sta vodile Marjana Dermelj iz Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in Alenka Burja, strokovnjakinja za zelene javne nabave.

Predstavnice in predstavniki javne uprave Črne gore so se skozi tridnevno interaktivno delo seznanili s trendi Evropske unije in izkušnjami Slovenije pri strateškem planiranju, učinkoviti rabi virov, krožnem gospodarstvu in zeleni javni nabavi.

Na ta način je Republika Slovenija zagotovila konkretno podporo Črni gori pri njenih naporih za doseganje enega od nacionalnih strateških ciljev, ki se nanaša na zmanjševanje razlike med porabo naravnih virov Črna gore in povprečno porabo virov v EU. Cilj je, da Črna gora postane bolj zelena in konkurenčna ter se približa ciljnim vrednostim Agende Evrope 2020.

V zaključku delavnice so udeleženci razpravljali o izvedbi posameznih konkretnih aktivnosti politik na področju učinkovitosti rabe virov, krožnega gospodarstva in zelene javne nabave, ki bi imela lahko pozitiven vpliv na zagon realizacije Akcijskega načrta trajnostnega razvoja in kjer bi bila dragocena nadaljnja podpora Republike Slovenije.

Projekt je del programskih aktivnosti, ki jih izvajamo v sodelovanju s Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, financira pa jih Ministrstvo za zunanje zadeve iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje.