Avtorja: Marc, Pogačnik

Diplomatski praktikum

Knjiga je praktični vodnik za delo v diplomaciji. Preprosto in pregledno obravnava vprašanja, s katerimi se srečuje diplomatska praksa, pri tem pa črpa iz izkušenj mlade slovenske diplomacije ter tudi iz slovenske diplomatske zgodovine. Vodnik obravnava številne vidike vsakdanjega dela na veleposlaništvih in konzulatih (diplomatsko poročanje, vodenje pogovorov, diplomatski protokol, materialno poslovanje in varnost na predstavništvih, etika in integriteta diplomata, gospodarska diplomacija, javna diplomacija itd.), posebna pozornost pa je posvečena osebnosti diplomata. Priročnik je namenjen predvsem v tujino napotenim diplomatom, vendar obravnava tudi delo diplomata v notranji službi ter organizacijo zunanjega ministrstva. Priročnik je prilagojen slovenskim razmeram in  diplomatskemu delovanju majhne, mlade države z omejenimi človeškimi in materialnimi viri.

Diplomatski praktikum je namenjen predvsem diplomatom začetnikom, zlasti mladim diplomatom v slovenskem zunanjem ministrstvu. Vsaj občasno ga bodo lahko koristno uporabili tudi že aktivni diplomati. V pomoč bo tudi ne kariernim diplomatom. Študentom mednarodnih odnosov in vsem drugim, ki jih zanima diplomacija, ponuja vpogled v vsakdanjo diplomatsko prakso. Koristen utegne biti tudi drugim “uporabnikom” diplomacije, na primer podjetnikom, da bi lažje razumeli način dela, možnosti in tudi omejitve diplomacije.

Kot osnova za priročnik – ki je hkrati tudi novo izvirno strokovno delo slovenskih diplomatov –  je služilo gradivo za predavanja v okviru diplomatskega izpita ter raznolik izbor tujih del s tega področja. Strokovna recenzenta dela sta bila prof. dr. Ernest Petrič in veleposlanik dr. Božo Cerar.