Severna Makedonija z učinkovitejšo komunikacijo v pogajanja z EU

V Strumici v Severni Makedoniji so od 13. do 15. 12. 2022 potekale tretje delavnice za delovno skupino, zadolženo za komunikacijo v pogajalskem procesu o vsebinah poglavja 24. Na delavnicah so člani skupine, ki prihajajo iz Ministrstva za notranje zadeve, Finančne policije, Carinske uprave, Ministrstva za pravosodje, Državnega tožilstva in Agencije za nacionalno varnost, nadaljevali s krepitvijo svojih komunikacijskih zmogljivosti tako na področju vsebine, kot tudi na področju veščin in tehnik za komuniciranje.

Severna Makedonija je po letih čakanja letos poleti končno pričela s pogajanji za članstvo v EU. Prvi pregledi prilagoditev pravnemu redu EU so se že pričeli, zato je ustrezna in dobra komunikacija delovne skupine z vsemi deležniki in v vseh smereh izrednega pomena. Posebej dobrodošle pa so praktične vaje in izkušnje iz drugih držav.

Udeleženci delavnic v Strumici so z interaktivnimi vajami in na podlagi aktualnih sporočil iz zadnjega Poročila EK o napredku Severne Makedonije, opravili trening komunikacije iz vsebin boja proti organiziranemu kriminalu (finančne preiskave, pranje denarja), migracij (legalne in ilegalne migracije, readmisija) in upravljanja z mejami. Vaje so potekale v dveh smereh: na eni strani je šlo za trening razumevanja oz. interpretacije sporočil in informacij, ki jih je v Poročilu o napredku dala EK, na drugi strani pa za trening prenosa informacij oz. poročanje članov skupine EK o dosežkih in opravljenem delu Severne Makedonije.

Na delavnicah so se imeli udeleženci priložnost spoznati tudi z izkušnjami komunikacije v pogajalskem procesu s kolegi iz Črne Gore, Srbije in Slovenije. Zelo hvaležni so bili za napotke iz njihovih dobrih praks in nasvete, kako se izogniti slabim.

Praktične vaje so udeležencem ponudile tudi trening za izboljšanje veščin in tehnik ustnega in pisnega komuniciranja in sicer z domačimi in tujimi javnostmi.

To so bile zadnje delavnice v okviru projekta Komunikacija v pogajalskem poglavju 24, ki se izvaja s slovensko mednarodno razvojno pomočjo od 1.1.2021 in se zaključuje 31.12.2022. Člani delovne skupine za pogajalsko poglavje 24 za komunikacijo v pogajalskem procesu so potrdili, da so se njihove zmogljivosti za komunikacijo zelo okrepile in so na tem področju zelo napredovali. Izrazili so izredno hvaležnost za znanje, napotke in usposabljanja, ki so jih prejeli ter jih ocenili kot izjemno koristne za delo, ki ga opravljajo in ki jih še čaka na poti v EU.

Projekt je del programskih aktivnosti mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.

Več informacij:

Andreja Dolničar Jeraj

Programska direktorica

Center za evropsko prihodnost