Strokovna praksa za srbske javne uslužbence

CEP je v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije in Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve uspešno zaključil projekt »Strokovna praksa za srbske uslužbence«.

V okviru projekta so se od oktobra do novembra trije srbski javni uslužbenci iz Ministrstva za evropske integracije usposobili s področij svobodnega pretoka kapitala, blaga in delovne sile, politik konkurence, zaščite potrošnikov in zdravja, znanosti in raziskovanja, prostega pretoka delovne sile in prava gospodarskih družb. Poleg tega je projekt omogočil povezovanje strokovnjakov, ki bodo v bodočnosti delovali v okviru EU.

Projekt je del programskih aktivnosti CEP, ki jih financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje.