Na gradu Jable se je 16. februarja odvil tretji dialog v seriji razprav o prihodnosti Evropske unije, tokrat osredotočen na demokratično legitimnost EU in institucionalne spremembe, ki ga je organiziralo Ministrstvo za zunanje zadeve RS, udeležili pa so se ga tudi predstavniki Centra za evropsko prihodnost. Dogodka se je udeležilo več kot 30 udeležencev med katerimi so bili predstavniki ministrstev, državne uprave, izobraževalnih institucij, nevladnih organizacij in medijev.

Središče razprave se je osredotočilo na izmenjavo strokovnih stališča glede vprašanj institucionalnega ustroja, s katerimi se soočamo kratkoročno v luči prihajajočih volitev v Evropski parlament naslednje leto, ter širših in dolgoročnejših vprašanj, povezanih z demokratično legitimnostjo EU.

Dogodek je bil odprt s strani državnega sekretarja Iztoka Mirošiča, ki je predstavil glavne izzive s katerimi se soočata tako Slovenija kot tudi EU, s poudarkom na težave med EU in nacionalno identiteto, integracijo, naravo razmerij med državami članicami ter EU institucijami in težave pri doseganju sprememb. Vsa ta vprašanja so v prvi vrsti politična, a zaradi pomena za celotni ustroj in način delovanja Unije tudi izrazito ustavnopravnega značaja. Udeleženci so se strinjali, da so za legitimnost institucij ključnega pomena enakost držav članic, komunitarni način odločanja z neodvisno Evropsko komisijo ter vključujoče, pregledni in demokratični postopki odločanja znotraj EU institucij.

Živahna razprava med udeleženci se je dotaknila tudi težav pri izstopu Združenega kraljestva iz EU, morebitne bodoče vzpostavitve transnacionalnih list za evropske volitve, postopek izbire in imenovanja predsednika Evropske komisije, predlog za združitev funkcij predsednika Evropske komisije in predsednika Evropskega sveta ter vprašanje morebitnega zmanjšanja števila evropskih komisarjev. Udeleženci na dogodku so se strinjali, da je potrebno slediti slovenskim nacionalnim interesom, ki gredo v smeri iskanja rešitev za povečanje demokratičnosti EU.