Na gradu Jable se je 19. aprila odvila četrti razprava o prihodnosti EU, s katerimi želi Ministrstvo za zunanje zadeve dialog odpreti širši publiki ter vanj vključiti civilno družbo, univerze in nevladne organizacije. Tokratna razprava se je osredotočila na migracijsko politiko Evropske unije. Dogodka se je udeležilo več kot 40 udeležencev med katerimi so bili predstavniki ministrstev, državne uprave, Urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov, izobraževalnih institucij, nevladnih organizacij in medijev.

Dogodek se je osredotočil na sposobnost EU sprejeti novo skupno migracijsko politiko do junija letos, na razkorak med državami na vzhodu in zahodu ter na razkorak med na eni strani varovanjem človeških življenj ter na drugi varovanjem zunanjih meja držav.

Razprava se je dotaknila sledečih tematik:

  • Migracije kot fenomen (zakaj, od kod, kam in do kdaj?)
  • Migracije kot izziv delovnega trga EU in v Sloveniji
  • Integracijski proces v EU in Sloveniji (kako Slovenci sprejemamo migrante, kako migranti sprejemajo Slovenijo?)
  • Percepcija migracij v EU (kako naj se pozicionira Slovenija?)
  • Upravljanje z migracijami v EU (kakšen zakonodajni okvir za prihodnost, kako se soočiti z varnostnimi tveganji?)

Poudarjeno je bilo pomanjkanje resnega straškega razmisleka o migracijskih politikah na nivoju EU, ki se je do zdaj le odzival na trenutno dogajanje, ne pa imel resen strateški pristop. S pojavom nove migracijske poti, ki bi se lahko v prihodnosti ponovno dotaknila Slovenije, tudi Slovenija potrebuje novo migracijsko politiko, ki bi bila del EU ukrepov. Prav tako bo v Sloveniji v nekaj letih razmerje med neaktivnimi in aktivnimi delavci 2:1, kar pomeni, da Slovenija potrebuje novo Strategijo za področje ekonomskih migracij, kjer bi se opredelilo kje Slovenija lahko to kadrovsko vrzel nadomesti. Poudarjeno je bilo, da so migracije lahko faktor razvoja, inovacij in napredka, če so pravilno upravljane. Zanimiva debata se je tudi razvila okrog klasifikacije Afganistana in Turčije kot varnih držav izvora ter zavračanja beguncev iz teh držav.