za najavo MK policeIn the year 2016 Ministry of Foreign Affairs from the Slovenian International Development Cooperation Fund finances a project for Macedonia, which aims at building capacity for successful investigation of corruption cases. The project is implemented in cooperation with the Ministry of Interior and Police of the Republic of Slovenia as well as the State Prosecution Office for prosecution of organised crime and corruption.

Activities of the project comprise a workshop, which will take place from 5 – 7 December 2016 in Macedonia and will address experiences in inter-institutional cooperation in investigation of corruption and exploration and reinforcement of potentials in Macedonia for improving inter-institutional cooperation in this area. Improvements in this area are especially significant also from the standpoint of the accession of Macedonia to the EU.


mrss znak manjsiSlovenska razvojna pomoč Makedoniji za uspešnejše preiskovanje primerov korupcije

V letu 2016 Ministrstvo za zunanje zadeve iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje za Republiko Makedonijo financira projekt, katerega namen je okrepiti zmogljivosti za uspešno preiskovanje primerov korupcije. Projekt se izvaja v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve, Policijo in Specializiranim državnim tožilstvom Republike Slovenije.

V okviru aktivnosti projekta bo od 5. – 7. decembra 2016 v Makedoniji potekala delavnica, ki bo namenjena obravnavi izkušenj na področju medinstitucionalnega sodelovanja pri preiskovanju korupcije in analiziranju ter krepitvi potencialov Makedonije pri izboljševanju medinstitucionalnega sodelovanja na tem področju. Krepitev tega področje je posebej pomembno tudi zaradi vključevanja Makedonije v EU.