Slovensko razvojno sodelovanje s Severno Makedonijo pri pospeševanju odvzema premoženja nezakonitega izvora

“Kriminal se ne izplača”, je sporočilo, h kateremu se v Severni Makedoniji odločno pristopa in ki ga želijo pristojni makedonski organi preiskovanja in pregona razširiti po državi s svojim delom in rezultati na področju finančnih preiskav in odvzemom premoženja nezakonitega izvora.

V ta namen Slovenija nadaljuje razvojno pomoč Severni Makedoniji pri krepitvi zmogljivosti, ki so potrebne za uspešno izvajanje teh zakonskih pristojnosti. Od 29.6.2021 do 2.7.2021 bodo v Severni Makedoniji potekale delavnice na področju analitskega dela in operativnih postopkov pri finančnem preiskovanju, kjer bodo stanovski kolegi izmenjevali makedonske in slovenske izkušnje.

Projekt je del programskih aktivnosti mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in ga izvajamo v sodelovanju z državnim tožilstvom, Finančno upravo, Ministrstvom za notranje zadeve in Policijo Republike Slovenije.

Več informacij:

Andreja Dolničar Jeraj

Programska direktorica

Center za evropsko prihodnost