Radio televizija Slovenija je konec lanskega leta pričela s predstavljanjem treh makroregij, v katere je vključena Slovenija, Alpske, Jadransko-Jonske in Podonavske. V ta namen so pripravili več kratkih oddaj o posameznih projektih ter tri daljše, o vsaki makroregiji eno.

Center za evropsko prihodnost aktivno sodeluje pri izvajanju in implementaciji ene izmed makroregij – Podonavske, in sicer kot koordinator enega izmed področij, to je področje Institucionalna krepitev in sodelovanje Glavni namen je povezovanje akterjev v regiji za izboljšanje sodelovanja, pretoka informacij in povečanje učinka projektov, ki jih izvajajo različne institucije.

PODONAVJE

Donava je za Volgo druga najdaljša evropska reka. Njena 2860 kilometrov dolga pot od izvira v Schwarzwaldu, Črnem gozdu, do izliva v Črnem morju se vije skozi zgodovinsko, gospodarsko in kulturno izredno raznovrstna območja. Evropska unija je v želji, da bi se širše območje Podonavja bolj povezalo in razvilo, sprejela Podonavsko strategijo. Ta makroregija zajema 14 držav, devet od njih je polnopravnih članic Evropske unije. Na tem ozemlju živi 115 milijonov prebivalcev, ki v različnih projektih uresničujejo skupne interese: prometne, energetske, kulturne, naravovarstvene, izobraževalne, varnostne, ..

Zakaj MAKROREGIJE?

ZATO, ker se na območju evropskih makroregij prebivalci spopadajo s podobnimi razvojnimi, socialno-ekonomskimi, transportnimi in okolijskimi problemi, ki so lahko povsem različni, kot so izzivi v drugih geografskih prostorih.

ZATO, ker makroregije spodbujajo in povezujejo čezmejne trajnostne inovativne ideje, skupne projekte, ki jih predlagajo lokalni prebivalci in z njimi ustvarjajo nova delovna mesta, konkurenčnost podjetij, gospodarsko rast, trajnostni razvoj in izboljšanje življenja vseh državljanov.

ZATO, ker makroregije povezujejo in rešujejo vprašanja med sosednjimi državami,  tako članicami EU kot kandidatkami za vstop v EU

ZATO, ker je glas več držav močnejši, ko gre za zastopanje interesov evropskih državljanov v določenem geografskem prostoru.

Vabimo vas, da spoznate ustvarjalce oddaj in z odličnimi poznavalci makroregij izmenjate ideje in mnenja o možnih načinih sodelovanja ter povečanju vidnosti EU projektov v Sloveniji in širše.

Prispevek si lahko ogledate na spletni strani RTVslo.si. 

Spoznajte projekte, ki spreminjajo vsakdan v Podonavju