Krepitev transparentnosti volilnih organov, izmenjava dobrih praks in izkušenj med Slovenijo in Albanijo 2019-20

V okviru Mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije je Center za evropsko prihodnost začel z izvajanjem dvoletnega projekta »Krepitev transparentnosti volilnih organov-Izmenjava izkušenj med Slovenijo in Albanijo 2019-20«. Otvoritvena konferenca je potekala v torek 26.3. v prostorih Državne volilne komisije, sledi ji delavnica, ki poteka v Hotelu »Tirana«. (CEP) med 26. in 28. marcem 2019. Udeležence konference je pozdravila veleposlanica Lea Stančič, predsednik volilne komisije Albanije Klement Zguri in predsednik Državne volilne komisije Slovenije Dušan Vučko.

Projekt naslavlja krepitev demokratičnih institucij, kar je za Albanijo kot državo kandidatko za članstvo EU izrednega pomena. Ta proces vključuje tudi volitve in volilni sistem, ki je eden izmed temeljev demokratičnega razvoja in pravne države. Projekt se osredotoča na nišo zagotavljanja transparentnosti volitev, kar je bistven element verodostojnosti volitev. Pri izvedbi projekta sodelujejo priznani strokovnjaki iz področja izvedbe volitev: dr. Alenka Verbole, Igor Gaon in direktor Državne volilne komisije Republike Slovenijje Dušan Vučko, ki bodo posredovali slovenske in druge izkušnje na tem področju. Konference so se poleg albanskih strokovnjakov za volitve, ter predstavnikov Centralne volilne komisije udeležili tudi predstavniki veleposlaništev in mednarodnih organizacij. V naslednjih dveh dnevih bo delavnica posvečena predstavnikom nevladnih organizacij, domačim opazovalcem in zainteresirani strokovni javnosti na kateri bodo obravnavana priporočila glede opazovanja lokalnih volitev.

Projekt je financiran iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.