SPOROČILO ZA JAVNOST: Podpora Makedoniji – skupno delo za učinkovite finančne preiskave

 

“Timsko delo v finančnih preiskavah in nadgrajene možnosti za zaseg lastnine in premoženja kriminalcev izboljšuta učinkovitost izvajanja zakonodaje v boju proti organiziranemu in drugemu kriminalu,” se je glasil poudarek udeležencev medsektorske delavnice na visokem nivoju, ki je potekala med 14. in 18. majem 2018 v Republiki Makedoniji v okviru razvojnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo. Med udeleženci so bili javni tožilci, finančna policija, finančne obveščevalne službe, uradi za javne finance, carinska uprava in ministrstvo za notranje zadeve, vodilni partner na makedonski strani. Program delavnice je bil konkreten in usmerjen v izboljšano medsektorsko sodelovanje preko razprave o različnih primerih in pristopih na tem področja. Tako slovenski kot makedonski predstavniki so izpostavili pomen tovrstnih priložnosti za izmenjavo izkušenj.

Delavnica je del aktivnosti v dvoletnem projektu (2017 – 2018) razvojnega sodelovanja z nazivom »Pomoč pri približevanju EU v poglavju 24 – finančne preiskave«, ki ga izvajamo v sodelovanju specializiranim državnim tožilstvom za pregon gospodarskega kriminala in korupcije ter Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Slovensko policijo.

Projekt je del programskih aktivnosti, ki jih financira Ministrstvo za zunanje zadeve iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje.