S 4. konzultacijami in 3. delavnico v okviru projekta »Pomoč pri poglavju 24 – finančne preiskave« uspešno sklenjene dejavnosti v Severni Makedoniji za leto 2023

 

Konzultacije in delavnica za makedonske organe preiskovanja in pregona, ki so bile v Severni Makedoniji izvedene v tednu med 18. in 21. decembrom 2023, predstavljajo zaključne aktivnosti v sklopu projekta »Pomoč pri poglavju 24 – finančne preiskave« za leto 2023.

Izvedene aktivnosti so omogočile nadaljnje možnosti izmenjave najboljših praks, medsebojnega učenja in krepitve zmogljivosti, ki prispevajo k učinkovitejšemu izvajanju postopkov v boju proti organiziranemu kriminalu in korupciji, s posebnim poudarkom na finančnih preiskavah.

Na konzultacijah, ki so potekale na Osnovnem tožilstvu v Skopju in so se jih udeležili predstavniki Carinske uprave, Ministrstva za notranje zadeve, Urada za preprečevanje pranja denarja in Osnovnega tožilstva v Skopju, so bile obravnavane dileme, s katerimi se makedonski preiskovalci in tožilci soočajo v stvarnih primerih finančnih preiskav, ki so trenutno v teku. Svetovali so tožilec Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije, strokovnjak za poslovno, davčno in kriminaliteto javnega sektorja iz Uprave kriminalistične policije Republike Slovenije in slovenska strokovnjakinja za vrednotenje in izračunavanje premoženja nezakonitega izvora. Konzultacije so bile intenzivne in so ponudile priložnost za poglobljen skupen pregled podatkov ter proučitev možnosti za uspešno izvedbo in zaključek konkretnih finančnih preiskav, s ciljem odvzema premoženja nezakonitega izvora in premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem.

Konzultacijam je sledila delavnica, ki je potekala v Dojranu, udeležili pa so se je predstavniki makedonskega Državnega tožilstva, Finančne policije, Carinske uprave in Ministrstva za notranje zadeve, ki so v okviru projekta sodelovali in se usposabljali že v preteklih aktivnostih in sodelovali pri oblikovanju postopkovnikov za finančne preiskave (SOP), ki so jih institucije sprejele v drugi polovici 2022. S slovenskimi kolegi so tokrat razpravljali o tem, kako lahko s pomočjo svojega znanja in izkušenj, prenosom le-tega na kolege v svojih institucijah, uporabo SOP-ov za finančne preiskave, nenehnim izpopolnjevanjem, medinstitucionalnim sodelovanjem in timskim delom, prispevajo za razvoj in izboljšanje sistema finančnih preiskav v Severni Makedoniji.  

Konzultacij se je udeležil tudi Ljubomir Joveski, ki je nekaj dni za tem – 25. decembra 2023, zaključil mandat generalnega državnega tožilca Severne Makedonije in je v projektu  »Pomoč pri poglavju 24 – finančne preiskave, sodeloval že v preteklih fazah, leta 2019 celo kot podpisnik Skupnih smernic za izvajanje finančnih preiskav, ki so jih makedonske institucije podpisale 7. 6. 2019 v Ljubljani. Ob koncu mandata se je zahvalil Republiki Sloveniji za razvojno pomoč in projekt ocenil kot zelo dober za makedonsko tožilstvo in institucije, ki so pristojne za finančne preiskave. Povedal je, da od  projekta pričakuje veliko pozitivnih učinkov, saj so od njegove prisotnosti dalje premiki v smeri hitrejšega in učinkovitejšega dela opazni že danes.

S konzultacijami in delavnico v decembru so se uspešno zaključile vse načrtovane dejavnosti v sklopu dvoletnega programskega ciklusa projekta »Pomoč pri poglavju 24 – finančne preiskave« za leto 2023. Nadaljnje aktivnosti so predvidene v 2024.  

Projekt je del programskih aktivnosti, ki ga financira Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve in Republika Slovenija skozi Program mednarodnega razvojnega sodelovanja in ga izvajamo v sodelovanju z Državnim tožilstvom, Ministrstvom za notranje zadeve in Policijo Republike Slovenije.

 

Več informacij:

Milanka Ilić

Projektna vodja

Center za evropsko prihodnost

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]