Blejski strateški forum ter Center za evropsko prihodnost vabita na okroglo mizo z naslovom 

Uvertura v prihodnost, Akt III: Širitev EU in razvijanje odnosov z vzhodnim in južnim sosedstvom 

Četrtek, 17. junij ob 11.00 

Registriraj se tu*

*Do zapolnitve kapacitet (v okviru omejitev) bo razpravo mogoče spremljati v živo (z upoštevanjem pogojev PCT) na gradu Jable, Grajska cesta 1, 1234 Mengeš, ostali udeleženci pa jo bodo lahko spremljali preko interneta (Zoom platforma, live-stream bo potekal na Facebook profilu BSF). Možnost ogleda v živo bo določena glede na kronološki vrstni red prispelih registracij. Udeleženci, ki se bodo razprave lahko udeležili v živo bodo o tem obveščeni 48 ur pred dogodkom na e-poštni naslov. 

Letošnji Blejski strateški forum bo posvečen prihodnosti Evrope in odraža željo in potrebo po razpravi o najbolj perečih problemih našega časa ter kako naj se na njih Evropska unija odzove. Nedavni začetek Konference o prihodnosti Evrope to tudi potrjuje. A vendar mora razprava o prihodnosti Evrope zaobjeti tudi prihodnost širitve na zahodni Balkan ter južno in vzhodno soseščino, ki so za EU strateškega pomena, saj se tu širi vpliv držav, katerih interesi, vrednote in norme se močno razlikujejo od vrednot in norm EU. Imamo dovolj ambicij in modrosti za pospešek širitvenemu procesu in premiku k skupnemu cilju – ekonomski, demokratični in družbeni transformaciji regije?  Kako bomo vključili poglede zahodnega Balkana h Konferenci o prihodnosti Evrope? 

Obenem pa prehitro pozabljamo na pomen bližnje soseščine za zagotavljanje miru in varnosti EU. Sosledje nedavnih kriz – pandemije, migracij in pešajočih gospodarstev – je dodobra razkrilo nepripravljenosti EU na njih ter pomanjkljivosti ad-hoc rešitev.

Kakšna bo oz. bi morala biti vloga vprašanj soseščine na Konferenci o prihodnosti Evrope? Kako lahko Evropa postani bolj aktivna pri reševanju najbolj perečih problemov soseščine? 

Na razpravi o teh vprašanjih bodo sodelovali: 

  • Dr. Valentin Inzko, Visoki predstavnik za Bosno in Hercegovino 
  • Lojze Peterle, bivši poslanec Evropskega parlamenta 
  • Dr. Igor Senčar, Državni sekretar RS za koordinacijo mednarodnih in EU zadev 
  • Dr. Aleš Maver, publicist, prevajalec in profesor 
  • Katja Geršak, Izvršna direktorica Centra za evropsko prihodnost 

Moderator: Peter Grk, generalni sekretar Blejskega strateškega foruma

Pogovor bo potekal v slovenskem jeziku in bo sneman. 

Pridružite se nam!