Program POTC aktivnosti za leto 2023 je tu!

 

Program POTC aktivnosti za leto 2023 je prispel. Letošnji program vsebuje usposabljanja, treninge in seminarje, ki bodo okrepili zmogljivosti mirovnih operacij v naši regiji.

Skupno nameravamo izvesti 10 različnih dejavnosti. Nekatere so nove, na primer Pilotno usposabljanje o podnebnih spremembah, miru in varnosti, druge pa so postale stalnice delovnega programa POTC, na primer Usposabljanje integracije vidika spola in enakost spolov. Celoten seznam načrtovanih dejavnosti za leto 2023 si lahko ogledate spodaj:

 • Usposabljanje o zaščiti civilistov
 • Usposabljanje o disruptivnih vojaških tehnologijah
 • Mednarodno humanitarno pravo – modul 2
 • Seminar o afriški varnostni in obrambni arhitekturi
 • Sodelovanje z lokalno skupnostjo in prebivalstvom – pilotno usposabljanje
 • Stabilizacija in rekonstrukcija II
 • Usposabljanje o trgovini z ljudmi v kontekstu mednarodnih operacij in misij – usposabljanje trenerjev (ToT)
 • Usposabljanje integracije vidika spola in enakost spolov
 • HEAT Slovenija – Usposabljanje za napotitev strokovnjakov v nevarna okolja
 • Podnebne spremembe, mir in varnost – pilotno usposabljanje
 • Osnovno usposabljanje za civilno-funkcionalne strokovnjake (CFS)

Cilj POTC je z raznolikim programom aktivnosti zagotoviti dragocene spretnosti in znanja, ki bodo poskrbela za mirnejše in varnejše mednarodno okolje.

Obiščite naš nov LinkedIn profil >>