NAPOVED: Delavnica v okviru projekta ‘Krepitev preglednosti volilnih organov v Albaniji’

Center za evropsko prihodnost (CEP) bo v okviru projekta ‘Krepitev preglednosti volilnih organov v Albaniji’ izvedel dvodnevno delavnico, namenjeno izmenjavi izkušenj med Slovenijo in Albanijo. Delavnica, ki se bo zaradi pandemije koronavirusa izvedla virtualno, bo potekala med 10. in 11. novembrom 2020.

Krepitev demokratičnih institucij je za Albanijo kot državo kandidatko za članstvo v EU izrednega pomena. Ta proces vključuje tudi volitve in volilni sistem, ki so eden od temeljev demokratičnega razvoja in pravne države. Transparentnost vključno z vertikalno in horizontalno komunikacijo je ključna za verodostojnost volitev. Zaradi primanjkljaja na tem področju so potrebna nadaljnja prizadevanja za podporo organom, ki upravljajo z volitvami, ter vsem drugim zainteresiranim stranem kot so državljani, NVOs, EU in mednarodna skupnost. Cilj projekta je, da se albanske organizacije, ki se ukvarjajo z volitvami, spodbudi k povečanju transparentnosti volitev v celotnem volilnem ciklusu.

Priznani slovenski strokovnjaki bodo delili izkušnje in dobre prakse predvsem s področja opazovanja volitev.

Projekt je del programskih aktivnosti CEP, ki jih financira Ministrstvo za zunanje zadeve iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje Slovenije.