NAPOVED: Razvojno sodelovanje Slovenije z Makedonijo na področju finančnih preiskav

Po uspešni vključitvi Vrhovnega državnega tožilstva Republike Makedonije v razvojno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo za krepitev področja zmogljivosti za finančne preiskave, katerega nosilec na makedonski strani je Ministstvo za notranje zadeve Republike Makedonije, bo od 15. do 17.5.2018 v Bitoli potekala medresorska delavnica, katere namen je izboljšati medinstitucionalno sodelovanje pri izvajanju finančnih preiskav, usmerjenih v odkrivanje in odvzem premoženjske koristi, pridobljene s kaznivimi dejanji ali premoženja nezakonitega izvora.

Področje finančnih preiskav je izredno pomembno v boju proti organiziranem kriminalu in korupciji saj se z odvzemi protipravno pridobljene premoženjske koristi in premoženja nezakonitega izvora kriminalnim združbam preprečuje dostop do denarja za njihov obstoj in delovanje. Gre za eno od aktivnosti v dvoletnem projektu (2017 – 2018) razvojnega sodelovanja z nazivom “Pomoč pri približevanju EU v poglavju 24 – finančne preiskave.

Projekt je del programskih aktivnosti, ki jih financira Ministrstvo za zunanje zadeve iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje.