V ponedeljek, 7. novembra, bomo na Gradu Jable gostil 25 udeležencev na dvodnevnem usposabljanju o razvoju mednarodnega humanitarnega prava in vojaške prakse namenjeno vojaškem osebju.

Dvodnevno usposabljanje bo zajemalo teme, kot so mednarodno humanitarno pravo, razvijajoče-se disruptivne tehnologije na vojaškem področju, nevrokognitivna znanost v vojaških in obveščevalnih operacijah, praktična uporaba MHP, obrambne zmogljivosti Slovenije povezane z vesoljem ter kako digitalne tehnologije oblikujejo vojne in geopolitično dinamiko.

Usposabljanje bo pravtako vključevalo obisk Noordung centra v Vitanju, kjer je kulturno središče evropskih vesoljskih tehnologij. Tam si bomo pobližje ogledali obrambne zmogljivosti Slovenije, povezane z vesoljem.

V živo ali preko telekonference se nam bo pridružilo več uveljavljenih predavateljev, med drugim:

  • prof. dr. Vasilka Sancin, Univerza v Ljubljani;
  • dr. Simona Soare, European Union Institute for Security Studies;
  • dr. James Giordano, Institute for Biodefense Research, ZDA;
  • Lt. Col. Maximilian Katz, NATO School Oberammergau;
  • Breda Bunič, Ministrstvo za obrambo;
  • in dr. Julian Ringhof, European Council on Foreign Relations.

Cilj usposabljanja je predstaviti sedanje in prihodnje izzive vseh, ki delajo na področju človekovih pravic, ter pobliže spoznati razvijanje vojaških praks, ki vplivajo na dogajanje v današnjem in jutrišnjem svetu.