Učni kompas – usposabljanje učiteljev za delo z otroki s posebnimi potrebami zaključeno

Center za evropsko prihodnost je skupaj s Centrom za komunikacijo, sluh in govor, Portorož, Inštitutom za promocijo izobraževanja s Kosova in ALB – AID Kukes, Albanija, organiziral tridnevno usposabljanje z naslovom “Učni kompas – usposabljanje učiteljev za delo z otroki s posebnimi potrebami “. Usposabljanje se je začelo z informativnim dnevom v Prištini 4. septembra 2019, kjer je potekalo informativno zasedanje za zainteresirane strani. Info dneva se je udeležilo 20 udeležencev iz različnih institucij in sicer Ministrstvo za izobraževanje Albanija s svojimi pristojnimi direkcijami, lokalni uradi za izobraževanje s Kosova in Albanije, ALB-AID Kukes, direktorat za izobraževanje iz občine Ferizaj, direktorat za izobraževanje iz občine Skenderaj, Lokalni urad za izobraževanje Skenderaj, Direktorat za šolstvo iz Občine Mitrivica, Zavod za promocijo izobraževanja IPEDU, Direktorat za šolstvo iz Občine Shtime in Lokalni šolski urad Štime.

Udeležence na informativnem dnevu je pozdravila Meliha Muherina, vodja projekta, ki je predstavila CEP, veleposlanik Slovenije v Prištini Nj. Eks. Bojan Bertoncelj, ki je predstavil pregled dela Slovenije na Kosovu in Zahodnem Balkanu, Marko Strle, Vodja centra za komunikacijo, sluh in govor Portorož, ter dr. Anica Mikuš Koš iz Slovenske filantropije, ki sta strokovnjaka na projekt. Nato je bila beseda dana lokalnim udeležencem, ki so posredovali povratne informacije o projektu in pregled stanja dela z otroki s posebnimi potrebami na terenu.

60 udeležencev s Kosova in Albanije je naslednji dan odpotovalo v Durresh v Albaniji na tridnevni trening. Z veseljem smo pozdravili predstavnico veleposlaništva Slovenije v Tirani ga. Mileno Radenković, namestnico vodje misije kot uvodnega govornika. Usposabljanje se je nato začelo s predavanjem dr. Anice Mikuš Kos iz Slovenske filantropije, ki je podala pregled o neuspehu v šoli in njenem vplivu na otroke. V treh dneh so bile obravnavane naslednje teme: posebne težave pri učenju in njihove psihosocialne spremljave; Hiperaktivnost in motnje pozornosti (ADHD); Aktiviranje sredstev za pomoč otrokom z invalidnostmi; Izvor in vloga konfliktov v psihosocialnem razvoju otrok in mladostnikov; Strategije za reševanje konfliktnih situacij v šoli na moralnem, družbenem in osebnem področju; Spoštljiva komunikacija v šoli; Vključitev družinskih članov v šole; Učenje na podlagi problemov kot izhodišče za sodelovalno učenje; Prilagoditve učenja in poučevanja v vzgojnem delu z otroki s posebnimi potrebami; Prepoznavanje in reševanje tesnobe pri učenju.

Kratke informacije o projektu:

V državah Zahodnega Balkana je znanja strokovnjakov in predvsem učiteljev o otrocih s posebnimi potrebami in načinih pedagoškega dela z njimi še vedno zelo nizko, po drugi strani pa ima Slovenija na tem področju veliko znanja in praktičnih izkušenj. Podobnost šolskih sistemov, zgodovinska in geografska povezanost ter jezikovna bližina večine držav Zahodnega Balkana omogočajo prenos znanja in izkušenj iz Slovenije v druge države, ki so vključene v predlagani projekt. Projekt bo zagotovil slovensko znanje in izkušnje na področju izobraževanja in pomoči otrokom s posebnimi potrebami v državah Zahodnega Balkana. Projekt bo v dveh letih in štirih državah:

  • prispeval k izboljšanju položaja otrok s posebnimi potrebami v osnovnem izobraževanju;
  • prispeval k razvoju šolskih sistemov vključenih držav;
  • okrepil povezave in sodelovanje med učnim osebjem in izobraževalnimi ustanovami (vključenimi v projekt) držav Zahodnega Balkana ter prispeval k mirnejšemu sobivanju v regiji.

Projekt bo v vsaki državi izobrazil po 20 strokovnjakov (posebni vzgojitelji, vzgojitelji, šolski svetovalci) iz vključenih držav na področju:

  • dela z invalidnimi otroki v šolskih sistemih;
  • razširjanja osnovnega znanja o otrocih s posebnimi potrebami med osnovnošolci;
  • uveljavljanja pridobljenega znanje o pomoči strokovnjakom s posebnimi potrebami.

V okviru projekta bo pripravljena tudi publikacija, ki bo analizirala stanje v ciljnih državah in na podlagi izvedenih delavnic, analizirala primarne in sekundarne vire ter slovenske izkušnje, predstavila konkretne predloge za izboljšanje stanja dela z otroki s posebnimi potrebami v osnovnih šolah.

Projekt se financira iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

 

 

 

Learning Compass – teacher training for work with children with disabilities concluded

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube