OBVESTILO: Učni kompas – usposabljanje učiteljev za delo z otroki s posebnimi potrebami

Click here to read more about the project in English.

Center za evropsko prihodnost, skupaj s Centrom za komunikacijo, sluh in govor, Portorož, Inštitutom za promocijo izobraževanja s Kosova in ALB – AID Kukes, Albanija, organizira tridnevno usposabljanje z naslovom “Učni kompas – usposabljanje učiteljev za delo z otroki s posebnimi potrebami“. Usposabljanje se bo začelo z informativno delavnico v Prištini 4. septembra 2019, ki se je bodo udeležili pristojni odločevalci. 5. avgusta 2019 se bodo udeleženci s Kosova in Albanije zbrali v Draču v Albaniji, kjer bodo trije slovenski strokovnjaki izvajali predavanja in interaktivne delavnice o usposabljanju učiteljev za delo z otroki s posebnimi potrebami.

Kratke informacije o projektu:

V državah Zahodnega Balkana je znanja strokovnjakov in predvsem učiteljev o otrocih s posebnimi potrebami in načinih pedagoškega dela z njimi še vedno zelo nizko, po drugi strani pa ima Slovenija na tem področju veliko znanja in praktičnih izkušenj. Podobnost šolskih sistemov, zgodovinska in geografska povezanost ter jezikovna bližina večine držav Zahodnega Balkana omogočajo prenos znanja in izkušenj iz Slovenije v druge države, ki so vključene v predlagani projekt. Projekt bo zagotovil slovensko znanje in izkušnje na področju izobraževanja in pomoči otrokom s posebnimi potrebami v državah Zahodnega Balkana.

Projekt bo v dveh letih in štirih državah:

  • prispeval k izboljšanju položaja otrok s posebnimi potrebami v osnovnem izobraževanju;
  • prispeval k razvoju šolskih sistemov vključenih držav;
  • okrepil povezave in sodelovanje med učnim osebjem in izobraževalnimi ustanovami (vključenimi v projekt) držav Zahodnega Balkana ter prispeval k mirnejšemu sobivanju v regiji.

Projekt bo v vsaki državi izobrazil po 20 strokovnjakov (posebni vzgojitelji, vzgojitelji, šolski svetovalci) iz vključenih držav na področju:

  • dela z invalidnimi otroki v šolskih sistemih;
  • razširjanja osnovnega znanja o otrocih s posebnimi potrebami med osnovnošolci;
  • uveljavljanja pridobljenega znanje o pomoči strokovnjakom s posebnimi potrebami.

Sprva je projekt vzpostavil sodelovanje med Centrom za evropsko prihodnost, slovenskimi strokovnjaki, ki delajo z otroki s posebnimi potrebami, lokalnimi odločevalci (pristojnimi ministrstvi in ​​vodji šol) in lokalnimi akterji, ki delujejo na terenu v ciljnih državah. Vse zainteresirane strani bodo vključene v pripravo analize trenutnega stanja vključenosti šolskih institucij in dela z otroki s posebnimi potrebami. Analiza stanja bo pokazala, kje so največje potrebe po prenosu slovenskih dobrih praks. Vsebine za tridnevne delavnice bodo pripravljene z udeleženci iz štirih držav (Albanije, Kosova, Severne Makedonije in Bosne in Hercegovine). Tridnevne delavnice bo prek aktivnih predavanj in delavnic prejelo 20 učiteljev iz vsake države. Po dva učitelja skupaj iz vsake države bosta projekt nadaljevala z nalogo, da pripravita tako imenovane delavnice Train the Trainer (ToT), ki jih bodo skupaj organizirali na svoji šoli za vsaj 10 dodatnih učiteljev. Posledično bo organiziranih 40 enodnevnih delavnic za usposabljanje vsaj 400 dodatnih učiteljev.

Prva aktivnost projekta bo potekala v Draču v Albaniji med 5. in 8. septembrom 2019.

V okviru projekta bo pripravljena tudi publikacija, ki bo analizirala stanje v ciljnih državah in na podlagi izvedenih delavnic, analizirala primarne in sekundarne vire ter slovenske izkušnje, predstavila konkretne predloge za izboljšanje stanja dela z otroki s posebnimi potrebami v osnovnih šolah.

V projekt bodo vključeni tudi odločevalci (ustrezno državno, zvezno, regionalno in / ali lokalno ministrstvo za izobraževanje in šolski voditelji), ki bodo obveščeni o poteku dogajanj in naših dejavnostih.

Projekt se financira iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.