Centre for European Perspective (CEP) is part of the project ‘Global Responsibility for the Future’, as that will host a thematic weekend for young people in May. Youth entrepreneurship accelerator Ustvarjalnik, one of the project partners, will organize a weekend in the form of a train travel, where young people from 8th to 12th May 2019 will on the way from Ljubljana to Sofia develop their entrepreneurial ideas. Among them, there will be ‘Global responsibility for the future’ workshops’ participants, who will try to incorporate the dimensions of global learning and sustainable development into their entrepreneurial ideas.

Participants – more than 50 young travellers, will before the departure from the Ljubljana Railway Station, present their entrepreneurial ideas and form teams. Each team will have to develop its idea during the train journey and prepare a short presentation for investors. In doing so, trainers will be available on the train – business experts from the region, including a representative of a non-governmental organization from the field of global learning, who will help teams to turn ideas into reality. The event will conclude with public presentations – pitches of entrepreneurial ideas at the headquarters of LauncHub in Sofia. The local investors can financially support the most promising ideas.

Amongst the ideas CEP, together with partner NGOs, Forum for Equal Development, SLOGA and HUMANITAS, will select the globally most responsible entrepreneurial idea. The winning team will receive an invitation to participate at this year’s Bled Strategic Youth Forum. At the ceremonial closing event hosted by the President of the Republic of Slovenia, Mr Borut Pahor, in September 2019, the team will be awarded with special acknowledgment.

The project ‘Global Responsibility for the Future’ is financed by the Global Education network Europe – GENE. The project is part of the CEP program activities co-financed by the Ministry of Foreign Affairs in the framework of Slovenia’s development cooperation.

                 


NAPOVED: Mladi bodo razvijali globalno odgovorne podjetniške ideje

V okviru projekta ‘Globalna odgovornost za prihodnost’, v katerem sodeluje tudi Center za evropsko prihodnost, bo v maju potekal tematski podjetniški vikend za mlade. Pospeševalnik mladinskega podjetništva Ustvarjalnik, ki je partner na omenjenem projektu, bo vikend organiziral v obliki potovanja na vlaku, kjer bodo mladi med 8. in 12. majem 2019 na poti od Ljubljane do Sofije, razvijali svoje podjetniške ideje. Med njimi bodo tudi mladi udeleženci delavnic ‘Globalna odgovornost za prihodnost’, ki bodo v svoje podjetniške ideje skušali čimbolj vplesti dimenzije globalnega učenja in trajnostnega razvoja.

Udeleženci – teh bo skupaj več kot 50, bodo ob odhodu na Ljubljanski železniški postaji na javnem dogodku predstavili svoje podjetniške zamisli in oblikovali projektne ekipe. Vsaka ekipa bo imela nalogo, da v času potovanja vlaka razvije svojo zamisel in pripravi predstavitev za vlagatelje. Pri tem jim bodo na vlaku na voljo mentorji –  podjetniški strokovnjaki iz regije, med njimi tudi predstavnica nevladne organizacije s področja globalnega učenja, ki bodo ekipam pomagali pretvoriti zamisli v realnost. Dogodek se bo zaključil z javnimi predstavitvami podjetniških projektov (pitchi) na sedežu sklada LauncHub v Sofiji. Tamkajšnji vlagatelji lahko finančno podprejo najbolj perspektivne projekte.

CEP bo skupaj s partnerskimi nevladnimi organizacijami Forumom za enakopravni razvoj, platformo SLOGA in društvom HUMANITAS med idejami izbral globalno najbolj odgovorno podjetniško zamisel. Ekipa, ki bo idejo razvila, bo prejela vabilo za udeležbo na letošnjem Blejskem strateškem forumu za mlade, na slavnostnem zaključnem dogodku, ki ga bo v septembru gostil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, pa tudi posebno priznanje.

Projekt ‘Globalna odgovornost za prihodnost’ financira Evropska mreža za globalno učenje – GENE. Projekt je del programskih aktivnosti CEP, ki jih sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje.