Center za izobraževanje in usposabljanje za sodelovanje v mirovnih operacijah in misijah (Peace Operations Training Centre – POTC) organizira usposabljanje za napotitev v nevarna okolja (Hostile Environment Awareness Training – HEAT). Tečaj bo potekal v Vadbenem Centru v Gotenici v Sloveniji med nedeljo, 24. septembrom, in petkom, 29. septembrom 2023.

Namen HEAT-a je usposobiti strokovnjake za učinkovito ravnanje v tveganih in izrednih oz. kritičnih razmerah med napotitvijo v nevarna okolja v tujini.

Za sodelovanje na usposabljanju se lahko prijavi do 24 strokovnjakov z različnimi izkušnjami, ki delajo ali nameravajo delati v nacionalnih ali mednarodnih (ne)vladnih organizacijah, akademskem ali zasebnem sektorju.

Udeleženci se bodo pridružili izkušeni skupini slovenskih in tujih trenerjev na petdnevnem intenzivnem tečaju v jugozahodnem delu Slovenije.

Na usposabljanju bodo udeleženci:

  • izboljšali znanje o grožnjah v nevarnih terenskih okoljih ter se naučili kako v slednjih učinkovito odreagirati;
  • vadili varnostne in varovalne postopke za določene grožnje;
  • razvili spretnosti ter načine obnašanja v različnih stresnih situacijah.

Dejavnosti na usposabljanju vključujejo predavanja, vodene razprave, igranje vlog, simulacije in kompleksno terensko usposabljanje. Udeleženci usposabljanja bodo obravnavali teme napotitve v sovražna okolja (zavedanje o grožnjah, obvladovanje različnih groženj idr.), zdravstveno pomoč, orientacijo, komunikacijo, mobilnost idr.

Dodatne informacije

Kotizacija za posameznega udeleženca znaša 1700,00 EUR (brez davka) in krije vse stroške povezane z izvedbo usposabljanja, kar pa ne vključuje potnih stroškov. Udeleženci, ki so na usposabljanje napoteni s strani Ministrstva za obrambo Republike Sloveni, Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije, so oproščeni plačila kotizacije.

Pogoj za udeležbo je znanje angleščine, saj program usposabljanja poteka v angleškem jeziku. Za udeležbo je potrebno veljavno vozniško dovoljenje za avtomobile z ročnim menjalnikom.

POTC si pridržuje pravico, da brez navedbe posebnih razlogov zavrne prijavo za udeležbo katerega koli kandidata. Izbrani udeleženci bodo informacije o uspešni prijavi prejeli najpozneje 22. avgusta.

Vsi zainteresirani za udeležbo na HEAT naj izpolnijo obrazec do 20. avgusta 2023.

Za dodane informacije je na voljo vodja usposabljanja Samo Selimović (samo.selimovic@cep.si).

 

 

 

 

 

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]