Executive Director Katja Geršak is participating at the meeting of the Joint Committee on Trade and Economic  Cooperation organised today in Kiev, Ukraine. She is participating at the opening of the Ukrainian-Slovenian Business Forum, opened by both co-chaired presidents, Mr. Aleš Cantarutti State Secretary at the Ministry of Economic development and Technology of the Republic of Slovenia and Mr. Hennadiy Zubko Deputy Prime Minister at the Government of Ukraine also holding the position of the Minister for Local self-administration. Later on, she will attend a bilateral meeting with the leaders of the ULEAD project, with whom CEP will successfully participate in the organization of study visits in Slovenia for Ukrainian officials . The ULEAD project is supporting the decentralization reform in Ukraine.


Izvršna direktorica Katja Geršak se danes udeležuje srečanja mešane ukrajinsko-slovenske komisije za trgovinsko in gospodarsko sodelovanje  v Kijevu, kjer sodeluje na otvoritvi ukrajinsko-slovenskega poslovnega foruma. Dogodek sta otvorila oba sopredsedujoča mešane komisije, državni sekretar na ministrstvu za Gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije Aleš Cantarutti in podpredsednik ukrajinske vlade Hennadiy Zubko, ki opravlja tudi funkcijo ministra za lokalno samoupravo. V nadaljevanju se bo udeležila bilateralnega sestanka z vodstvom projekta ULEAD, s katerim CEP uspešno sodeluje pri organizaciji študijskih obiskov ukrajinskih uradnikov v Slovenji. Projekt ULEAD se ukvarja s podporo reformi decentralizacije v Ukrajini.

 

Ukrainian-Slovenian Business Forum