CEP s strokovnjaki ATVP v Črni gori

V okviru projekta ‘Pomoč Črni gori pri pogajanjih o pristopu k EU’ bo Center za evropsko prihodnost (CEP) v Podgorici izvajal tehnično pomoč sodelavcem črnogorske Komisije za trg vrednostnih papirjev. Dvodnevno svetovanje bodo 18. in 19. julija 2018 izvedli trije strokovnjaki Agencije za trg vrednostih papirjev (ATVP).

Slovenski strokovnjaki bodo kolegom iz Črne gore svetovali s področja pogajalskega Poglavja 9 – Finančne storitve in sicer na temo kapitalskega trga, investicijskih družb in posredništva pri naložbah.

Decembra 2017 je ATVP v okviru omenjenega projekta v Ljubljani že gostila sodelavce črnogorske Komisije za trg vrednostnih papirjev na dvodnevnem študijskem obisku.

Projekt je del programskih aktivnosti CEP, ki jih financira Ministrstvo za zunanje zadeve iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje.