CEP s tehnično pomočjo Centralni banki Črne gore

V okviru projekta ‘Pomoč Črni gori pri pogajanjih o pristopu k EU 2017’ bo CEP v Podgorici izvajal tehnično pomoč črnogorski Centralni banki. Dvodnevno svetovalno delavnico (17. in 18. oktobra 2017) bodo izvedli strokovnjaki Banke Slovenije.

Svetovanje bo zajelo področje nadzora bančnega poslovanja in regulativo, med drugim metodologijo za nadzor in pripravo navodil za nadzorne organe za izvajanje nadzora bančnega poslovanja.

Projekt je del programskih aktivnosti CEP, ki jih financira Ministrstvo za zunanje zadeve iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje.