CEP podpira BiH na poti v EU

V okviru projekta ‘Pomoč BiH na poti v EU’ je Center za evropsko prihodnost (CEP) na Direkciji za evropske integracije v Sarajevu izvedel drugo usposabljanje iz izbranih poglavij pravnega reda EU  za pristojne javne uslužbence. Dvodnevno usposabljanje je potekalo 11. in 12. septembra 2019 na temo prostega pretoka storitev – poštne storitve. Naslednji dve delavnici bosta izvedeni v prihodnjem letu.

Slovenski strokovnjak Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) je predstavil osnovni pravni okvir znotraj katerega potekajo poštne storitve v Evropski Uniji in jasno izpostavil, da je izvedba v veliki meri odvisna od organizacije storitev v državi sami. Bosna in Hercegovina mora v postopku prilagajanja zakonodaje posebno pozornost nameniti svojim posebnostim, saj je v regulacijo in izvajanje vpletenih neprimerno več akterjev in nivojev, kot v večini EU držav. Govorili so še o tarifah, načelih delovanja in nadzoru, največji del diskusije pa je bil namenjen predstavitvi slovenskih praks prilagajanja zakonodaje, organizacije dela v Sloveniji in izzivih s katerimi se pri delu še vedno soočajo.

Usposabljanja se je udeležilo 27 predstavnikov ministrstev, agencij in poštnih podjetjih iz vseh delov BiH, kar je dodatna vrednost projekta, ki stremi tudi k spodbujanju sodelovanja relevantnih akterjev znotraj države.

Projekt je del programskih aktivnosti CEP, ki jih financira Ministrstvo za zunanje zadeve iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje Slovenije.

 

 

CEP supports BiH on its way to the EU