CEP s tehnično pomočjo Črni gori za Poglavje 10: Informacijska družba in mediji

V okviru projekta ‘Pomoč Črni gori pri pogajanjih o pristopu k EU’ bo Center za evropsko prihodnost (CEP) v Podgorici izvajal tehnično pomoč sodelavcem črnogorskega Ministrstva za gospodarstvo (Direktorat za elektronske komunikacije, poštne storitve in radijski spekter) za Poglavje 10: Informacijska družba in mediji.

Strokovno tehnično pomoč bo od 8. do 10. oktobra 2018 izvajal strokovnjak Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) Mark Pohar. Poudarek bo na področju elektronske komunikacije in širokopasovnih omrežjih.

Projekt je del programskih aktivnosti CEP, ki jih financira Ministrstvo za zunanje zadeve iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje.