Razvojna pomoč Srbiji optimizira sistem izmenjave informacij glede ilegalnih migracij

Z delavnico in predstavitvijo  izdelanih predlogov vodstvu MNZ Srbije, ki sta potekali 19.9.2018 v Beogradu, projekt razvojnega sodelovanja z Republiko Srbijo, katerega namen je okrepiti zmogljivosti izmenjave informacij na področju ilegalnih migracij, uspešno vstopa v svojo zaključno fazo. Predlogi so rezultat praktične analize različnih primerov, ki se dogajajo ob pojavu ilegalnih migracij in primerjave odzivanja nanje v Srbiji in Sloveniji. Cilj je doseči optimizacijo sistema izmenjave informacij z učinkovitejšo izrabo obstoječih kapacitet in posledično, boljši odziv v situacijah, povezanih z ilegalnimi migracijami. Na predstavitvi vodstvu MUP Srbija je pomemben del pogovorov bil usmerjen tudi v to, kako predloge sedaj uresničiti, v katerih točkah bi program mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije tudi v nadaljnje lahko odigral pomembno vlogo pri tem in pri katerih predlogih aktivnosti. zaradi povečevanja možnosti za uresničitev predlogov, k sodelovanju povabiti tudi ostale donatorje, ki pomagajo Srbiji pri nujnih reformah na njeni poti vključevanja v EU.

Projekt je del programskih aktivnosti, ki jih izvajamo v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve/Policijo Republike Slovenije, financira pa jih Ministrstvo za zunanje zadeve iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje.