NAJAVA: Dinamična konferenca v zanimivem formatu z izmenjavo najboljših praks iz Slovenije in Srbije: „Izmenjava izkušenj pri odpiranju podatkov javnega sektorja“

U okviru programa zvanične razvojne saradnje Republike Slovenije sa Republikom Srbijom u sredu, 28. februara 2018. godine u Beogradu, u hotelu Zlatnik, Dobanovačka 95. održati će se međunarodna konferencija „Razmena iskustava u otvaranja podataka javnog sektora”. Konferencija se organizuje, u kreativnom formatu i uz prikaz najboljih iskustava i praksi Slovenije i Srbije.

Podaci javnog sektora su novootkriveni pokretač razvoja! U Evropi se povećava svest o činjenici da u radu javnog sektora nastaje velika količina podataka, koji nisu korisni samo unutar sistema državne uprave, već donose i višestruke koristi privredi, nauci i društvu u celini. Evropska unija je među značajne prioritete svrstala rast razmene informacija i znanja, otvaranje javnih podataka i saradnju u stvaranju i pružanju javnih usluga. Ovi prioriteti će u EU obezbediti uslove u kojima javna uprava postaje efikasnija i nudi javne usluge po meri korisnika, sa nižim troškovima i manje administrativnih teškoća. Takođe, strategija otvaranja javne uprave i njenih podataka povezana je sa podsticanjem građana ka učešću u procesima i odlukama koje donosi vlada. Isti ti prioriteti svrstani su i u strateške dokumente kako Slovenije, tako i Srbije.

U realizaciji svojih politika otvaranja podataka javnog sektora, države prolaze kroz različite razvojne faze spremnosti za otvaranje ovih podataka. Od pristupa informacijama i podacima od javnog značaja, upravljanja podacima i njihove razmene u okviru Vlade, e-uprave, otvaranja i objavljivanja podataka za ponovno korišćenje, do izrade raznih aplikacija koje koriste podatke javne uprave i portala otvorenih podataka, a sve u cilju dobrog javnog servisa i usluga za građane i privredu. Konačan cilj jeste slobodan protok svih javnih podataka u široj Evropi.

Cilj konferencije je da pruži dobru priliku za sveobuhvatnu razmenu mišljenja, iskustava i praksi svih zainteresovanih strana (predstavnika vlade, nezavisnih institucija, stručnjaka iz oblasti rada javne uprave, predstavnika poslovne zajednice, medija, akademske zajednice i civilnog društva). Konferencija će svojim konceptom pružiti mogućnost za sticanje i promovisanje novih ideja za jačanje otvorene, transparentne i inkluzivne javne uprave, što predstavlja i važan aspekt u kontekstu punopravnog članstva u EU, a sa ciljem jačanja podrške za otvaranje podataka javnog sektora.

Za učešće na konferenciji neophodno je izvrsiti prethodnu registraciju kod gospodina Gorana Križa, opunomoćenog ministra u Ambasadi Republike Slovenije u Beogradu u što kraćem roku. Telefon: 011/303-7540, e-mail: Goran.Kriz@gov.si.

Konferencija je deo programskih aktivnosti Centra za evropske pespektive koje finansira Ministarstvo spoljnih poslova Republike Slovenije  u okviru programa zvanične razvojne saradnje.

Read this article in English or Slovenian.