NAJAVA: Dinamična konferenca v zanimivem formatu z izmenjavo najboljših praks iz Slovenije in Srbije: „Izmenjava izkušenj pri odpiranju podatkov javnega sektorja“

Center za evropsko prihodnost organizira mednarodno konferenco “Izmenjava izkušenj pri odpiranju podatkov javnega sektorja”, ki se bo odvijala v sredo, 28. februarja 2018 v Beogradu, v Hotelu Zlatnik, Dobanovačka 95. Dinamična konferenca v zanimivem format bo organizirana v okviru Uradnega razvojnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo z namenom predstavitve najboljših izkušenj in praks iz obeh držav.

Podatki v javnem sektorju so novo odkrito gonilo razvoja. V Evropi se povečuje zavest, da ima javni sektor velike količine podatkov, ki niso uporabne le za sistem državne administracije, pač pa številne pozitivne učinke lahko doprinesejo tudi gospodarstvu, znanosti in družbi kot celoti. Med ključnimi prioritetami si je Evropska unija zadala tudi cilj povišanja izmenjave informacij in znanj, odpiranje podatkov v javnem sektorju ter podprto sodelovanje med javnimi organi pri izvajanju javnih storitev. To javno upravo napravi bolj učinkovito in ponuja uporabniku prijazne in prilagojene javne storitve po nižjih cenah in z manj administrativnimi ovirami. Strategija odpiranja javne uprave in podatkov je povezana z vključevanjem državljanov v javne procese odločanja. Tak pristop je del tako strateških dokumentov Slovenije kot Srbije.

Medtem ko pri implementacij politik odpiranja podatkov v javnem sektorju države prečijo različne stopnje pripravljenosti – od dostopa do informacij javnega značaja, vladovanja in podatkovne izmenjave med vladami, e-vladovanja, odpiranja in objave podatkov za ponovno uporabo do različnih aplikacij, ki uporabljajo podatke iz javne uprave ali tako imenovanih odprtih portalov; vse faze pa so usmerjene v zagotavljanje kvalitetnih javnih storitev za državljane in poslovne subjekte. Končni cilj je prost pretok javnih podatkov po Evropi.

Namen konference je omogočiti celostno izmenjavo razmislekov, izkušenj in praks med vsemi zainteresiranimi stranmi (predstavniki vlade, neodvisne institucije, strokovnjaki iz javne uprave, predstavniki zasebnega sektorja, medijev, akademskih institucij, civilna družba). Format konference bo služil kot orodje za pridobivanje novih idej za odprto, transparentno in vključujočo javno upravo, ki je hkrati pomemben vidik približevanja držav Evropski uniji, s ciljem krepitve odpiranja podatkov v javnem sektorju.

Konferenca je del CEP-ovih programskih aktivnosti, ki jih financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v okviru uradne razvojne pomoči.