Začetek virtualnega Upravnega odbora projekta Evropska izmenjava digitalne diplomacije ter simpozija na temo vladnega komuniciranja v času pandemije COVID-19

Center za evropsko prihodnost (CEP) v sodelovanju z Ameriškim zunanjim ministrstvom in Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije organizira simpozij o vladnem komuniciranju v času pandemije COVID-19 ter upravni odbor projekta. Dogodek, ki se je začel danes, se bo v celoti odvil preko spletne platforme Zoom in sicer med 28. septembrom in 2. oktobrom 2020.

1. DAN

V uvodu sta udeležence nagovorila Matt Jacobs z Ameriškega zunanjega ministrstva ter Ingrid Omahna s Centra za evropsko prihodnost, sicer projektni koordinator projekta Evropska izmenjava digitalne diplomacija. Prvi dan se je nadaljeval s predavanjem Toma Fletcherja, nekdanjega britanskega veleposlanika, svetovalca za zunanjo politiko ter avtorja knjige »The Naked Diplomat: Understanding Power and Politics in the Digital Age.« Udeleženci so poslušali predavanje o stanju diplomacije pred in po letu 2020. V okviru predavanja je G. Fletcher razložil trenutne trende v diplomaciji ter podal 10 ključnih vprašanj na katere moramo najti odgovore v kolikor želimo da diplomacija preživi.

Sledilo je predavanje Ivane Boštjančič Pulko z Uprave Republike Slovenije o informacijski varnosti, ki je predstavila temo “Osnove za trenerje“. Predajanje izkušenj in znanja predstavlja osrednjo vrednoto mreže EDDE. Udeleženci dogodka so z gospo Pulko soglašali, da med dobrim in slabim trenerjem vlada prepad, ki ga je potrebno premostoti v kolikor želimo postati boljši trenerji. Gospa Pulko je povzela teoretske osnove dobrega trenerja, nasvete, ki lahko trenerjem pomagajo, da so bolj samozavestni in nasvete o tem kako aktivneje vključiti publiko. Gosti simpozija so bili vključeni v odprto diskusijo, ki je naslovila njihova vprašanja, izzive in vsebino blizu sami rdeči niti celotnega dogodka, torej kako se lahko trenerji prilagodijo delu v novi COVID realnosti.

Prvi dan dogodka se je zaključil s sestankom upravnega odbora, na katerem so udeleženci debatirali o prihodnjih aktivnosti projekta.

2. DAN

Drugi dan dogodka je s predavanjem odprl prof. Corneliu Bjola, profesor diplomatskih študij na Univerzi v Oxfordu. Predavanje je potekalo na temo temne digitalne plati pandemije COVID-19, s poudarkom na teoriji zarote 5G. S predavanjem so udeleženci spoznali osnove teorije zarot, kako jih prepoznati, se učinkovito boriti proti širjenju ter kakšen vpliv imajo na zdravstveni sistem v času pandemije.

Veronika Krátka Špalková, analitik programa Kremlin Watch s Centra za evropske vrednote in varnostno politiko, je nadaljevala s predavanjem o stanju disinformacij na Češkem. Udeležencem je podrobno razložila okoliščine in primere disinformacij, odzive vlade ter nevladnih organizacij.

Tretjo in zadnjo prezentacijo sta pripravila Jakub Kalensky in Andy Carvin, zaposlena kot višja znanstvena sodelavca v digitalnem forenzičnem raziskovalnem laboratoriju (Digital Forensic Research Lab) Atlantskega sveta (Atlantic Council). Izpostavila sta, da obdobja krize predstavljajo idealno okolje za širjenje dezinformacij, kar je potrdila tudi pandemija COVID-19. Atlantski svet posveča veliko pozornost novi COVID-19 realnosti z različnimi raziskavami, analizami diskurzov in razkritjem dezinformacijskih kampanij.

3. DAN

Tretji dan simpozija se je začel s predavanjem Bernda Spainerja z oddelka za komunikacijsko politiko in javno diplomacijo Evropske službe za zunanje zadeve. Predavanje se je osredotočilo na strateško komuniciranje med pandemijo na nivoju Evropske unije. Sledila je Elina Lange-Ionatamišvili z NATO StratCom Centra odličnosti, ki je podrobneje razložila vlogo strateškega komuniciranja med pandemijo, problem »infodemic« ter vpliv pandemije na družbo. Nenazadnje se je udeležencem simpozija pridružil Chris Smith, član EUR StratCom ekipe ameriškega zunanjega ministrstva, ki je opisal vlogo strateškega komuniciranja s perspektive Združenih držav Amerike.

4. DAN

Četrti dan simpozija je bil posvečen družabnim omrežjem in njihovi vlogi v digitalni diplomaciji . Prvo predavanje je izvedel Matthias Lüfkens, avtor “Twiplomacy” in izvršni direktor pri “Burson Cohn & Wolfe”. Predaval je o aktivnostih vlad in svetovnih voditeljev na platformi Twitter, ter njihovih odzivih na pandemijo. Dan se je zaključil s skupinsko aktivnostjo na temo prihodnost projekta EDDE.

Zadnji dan so predstavniki usmerjevalnega odbora predstavili kako so se znotraj svojih držav soočali s komunikacijsko krizo zaradi pandemije, kaj so se naučili in kaj je delovalo.

Projekt je nastal v sodelovanju med Ameriškim zunanjim ministrstvom (U.S. Department of State), Veleposlaništvom ZDA v Sloveniji, Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije v okviru sredstev programa mednarodnega razvojnega sodelovanja in Centra za evropsko prihodnost.

European Digital Diplomacy Exchange Steering Board and Symposium