In the framework of the bilateral technical assistance project “Assistance to Montenegro in negotiations on accession to the EU” the Centre for European Perspective (CEP) provides assistance to the Montenegrin Securities and Exchange Commission. Two days expert advice that will conclude today, is provided by three experts from Slovene Securities Market Agency (ATVP). ATVP experts focus their consultations on the capital market, different rules on investment firms and investment intermediaries (Negotiating Chapter 9 – Financial services). The project is part of the CEP program activities financed by the Ministry of Foreign Affairs in the scope of international development cooperation.

Strokovnjaki ATVP v okviru bilateralne tehnične pomoči svetujejo kolegom iz Črne gore

V okviru projekta ‘Pomoč Črni gori pri pogajanjih o pristopu k EU’ izvaja Center za evropsko prihodnost (CEP) v Podgorici tehnično pomoč sodelavcem črnogorske Komisije za trg vrednostnih papirjev. Dvodnevno svetovanje, ki se zaključuje danes, izvajajo trije strokovnjaki Agencije za trg vrednostih papirjev (ATVP). Slovenski strokovnjaki kolegom iz Črne gore svetujejo v okviru pogajalskega Poglavja 9 – Finančne storitve in sicer na temo kapitalskega trga, investicijskih družb in posredništva pri naložbah. Projekt je del programskih aktivnosti CEP, ki jih financira Ministrstvo za zunanje zadeve iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje.