V tem tednu je v Bohinju in na Bledu potekalo usposabljanje Evropske izmenjave digitalne diplomacije (European Digital Diplomacy Exchange–EDDE). Dogodka so se udeležili predstavniki služb za odnose z javnostmi iz Albanije, Bosne in Hercegovine, Bolgarije, Črne gore, Estonije, Gruzije, Kosova, Latvije, Litve, Moldavije, Romunije, Severne Makedonije, Slovenije, Srbije in Ukrajine. Usposabljanje je nastalo v sodelovanju med Ameriškim zunanjim ministrstvom (U.S. Department of State), Veleposlaništvom Združenih držav Amerike v Sloveniji, Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije v okviru sredstev programa mednarodnega razvojnega sodelovanja in Centra za evropsko prihodnost.

Uradni začetek dogodka je potekal v sredo, medtem ko so udeleženci na kraj usposabljanja prispeli že dan prej. Ob začetku jutranjega programa so udeležence nagovorili gospa Katja Geršak, izvršna direktorica Centra za evropsko prihodnost; gospa Jean B. Leedy, vodja oddelka za odnose z javnostmi Veleposlaništva Združenih držav Amerike v Sloveniji in gospa Miriam Možgan, vodja pisarne za odnose z javnostmi Ministrstva za zunanje zadeve. Za nadaljnji program usposabljanja sta poskrbela gospod Matt Jacobs, kot predstavnik Ameriškega zunanjega ministrstva (U.S. Department of State) in CEP projektna koordinatorka gospa Ingrid Omahna, ki kot podpornika in koordinatorja sodelujeta v projektu že od samega začetka.

Program prvega dne je obravnaval komunikacijo vladnih institucij in grožnjo, ki jo predstavljajo misinformacije/dezinformacije. Digitalna revolucija je pripomogla  h razvoju unikatne priložnosti za posameznike in skupnosti, ki lahko tehnične inovacije uporabijo za svojo boljšo informiranost in vključenost v javno sfero. Digitalne inovacije istočasno dokazujejo tudi velik pomen komunikacijskih aktivnosti, ki jih morajo izvajati vlade in ostale državne institucije v kolikor želijo vršiti vključujoč dialog s svojimi skupnostmi in imeti boljši posluh za potrebe slednjih. Digitalne platforme, socialni mediji in ostale metode prenosa digitalnih podatkov pri teh prizadevanjih odpirajo vrata transparentni in bolj učinkoviti politiki.

Izmenjava idej in najboljših praks med vrstniki zaposlenimi v službah za odnose z javnostmi že od samih začetkov tvori jedro projekta EDDE, saj je na ta način mogoče bolj učinkovito nasloviti izzive, ki so prisotni v njihovi profesiji. V tej slogi je potekala tudi rdeča nit usposabljanja v Bohinju. Gospod Jane Lazevski, zaposlen kot posebni svetovalec ministru v Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Severne Makedonije je predstavil uspešno digitalno kampanjo Severne Makedonije. Sledila je predstavitev gospe Nataše Adlešič Barba, ki je zaposlena v Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije. Predstavitev je obsegala nedavno uspešno digitalno kampanjo v okviru programa mednarodnega razvojnega sodelovanja. Udeleženci so bili vključeni tudi v predavanje o naslavljanju dezinformacij in ohranjanju integritete informacij ter večerno diskusijo (‘Night Owl Session‘) zasnovano na izkušnjah in izzivih udeležencev. Slednja je obravnavala identifikacijo in princip odziva na misinformacije.

Drugi dan usposabljanja je potekal v IEDC Poslovni šoli Bled. Udeleženci so bili razdeljeni v dve manjši skupini, ki sta vzporedno sodelovali v interaktivnih delavnicah. Prvi par delavnic je obsegal usposabljanje na temo fotografiranja (vodil ga je izkušeni novinar gospod Uroš Hočevar) in usposabljanje o dizajnu ter izdelavi infografik (vodila ga je gospa Ingrid Omahna). Obe delavnici sta obravnavali praktične nasvete in veščine za predstavnike služb za odnose z javnostmi. Slednji bodo pridobljeno znanje lahko uporabili za izdelavo bolj učinkovitih vizualnih izdelkov za njihove digitalne kampanje. Popoldanski delavnici sta obravnavali temo analitike (pripravil jo je gospod Paolo Ganino, ki je zaposlen v Evropski službi za zunanje delovanje; European External Action Service-EEAS) in gospod Matt Jacobs, ki je predstavil tematiko družbenega posluha (‘social listening’). Obe prezentaciji sta obravnavali vrsto principov za boljše vključevanje javnosti in izdelavo digitalnih kampanj, ki so boljše sprejete znotraj skupnosti. Večerni program je potekal v Bohinju. Slednji je udeležence ponovno vključil v večerno diskusijo (‘Night Owl Session’), tokrat s poudarkom na temo politike kot življenjskega stila (‘Policy as Lifestyle’).

Vsa predavanja, diskusije, usposabljanje o infografikah in dizajnu, usposabljanje o fotografiji, izmenjava izkušenj in najboljših praks ter preostala prejeta znanja so bili preizkušeni v petek, ko so se udeleženci morali spopasti z digitalnim izzivom. Na podlagi rdeče niti pripravljene zgodbe so udeleženci morali pripraviti digitalno kampanjo za svojo namišljeno državo Frakya. Vse skupine so na inovativen in domiseln, predvsem pa uspešen način pripravile vizualno privlačne kampanje z vsebinsko kreativnimi rešitvami za zadano nalogo. Večerni program je obsegal uradni zaključek usposabljanja in podelitev certifikatov.

European Digital Diplomacy Exchange Bohinj