NAPOVED: Četrta delavnica v okviru projekta ‘Pomoč BiH na poti v EU’

V okviru projekta ‘Pomoč BiH na poti v EU’ bo Center za evropsko prihodnost (CEP) v sodelovanju z Direkcijo za evropske integracije BiH (DEI) izvedel četrto usposabljanje iz izbranih poglavij pravnega reda EU za pristojne javne uslužbence. Dvodnevno usposabljanje, ki se bo zaradi pandemije koronavirusa izvedlo virtualno, bo potekalo med 16. in 17. novembrom 2020 na temo konflikta interesov.

Cilj projekta je izvedba usposabljanj za pristojne javne uslužbence vseh nivojev vlade BiH, s čimer prispevamo nadgraditvi znanja pristojnih uslužbencev, ki delujejo na področju evropskih integracij. Vključevanje BiH v evropske integracijske procese je namreč ena izmed prednostnih nalog, zapisanih v temeljnih usmeritvah zunanje politike BiH. Usposabljanja bodo izvedena na teme, ki jih je Direkcija za evropske integracije BiH izpostavila kot prednostna področja v obdobju 2019 in 2020. Gre za teme v povezavi s poglavji acquis communautaira: 2 – Prost pretok delovne sile, 3 – Pravica do ustanovitve in prost pretok izvajanja storitev, 10 – Informacijska družba in mediji, 19 – Socialna politika in zaposlovanje ter 23 – Pravosodje in temeljne pravice.

Slovenski strokovnjaki bodo delili izkušnje in dobre prakse s področja konflikta interesov, predvsem glede njegove regulacije, odkrivanja in preprečevanja.

Projekt je del programskih aktivnosti CEP, ki jih financira Ministrstvo za zunanje zadeve iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje Slovenije.