V Severni Makedoniji so uspešno izpeljane še ene letošnje konzultacije in delavnica na področju izvajanja finančnih preiskav

Boj proti organiziranemu kriminalu in korupciji sodi med strateške prednostne naloge Severne Makedonije, napredovanje na tem področju pa so pričakovanja, ki jih ima od države tudi EU. Za doseganje napredka v tej smeri si prizadevajo tudi makedonski organi preiskovanja in pregona, ki aktivno delujejo za izboljšanje svojih kompetenc in znanj na področju finančnih preiskav. Pri tem se med drugim naslanjajo na strokovno pomoč, ki jim jo zagotavlja Republika Slovenija preko programa mednarodnega razvojnega sodelovanja s projektom »Pomoč pri poglavju 24 – finančne preiskave«.

V okviru omenjenega projekta so tako v Severni Makedoniji med 27. in 29. novembrom 2023 potekale že tretje letošnje konzultacije, nato pa od 29. novembra do 1. decembra 2023 še druga delavnica za predstavnike makedonskih institucij, ki so pristojne za finančne preiskave.

Konzultacij, ki so se odvile v Skopju, se je udeležilo 19 predstavnikov iz Državnega tožilstva, Ministrstva za notranje zadeve, Finančne policije, Carinske uprave in Zavoda za zdravstveno zavarovanje, medtem ko je v delavnicah, ki so sledile v Velesu sodelovalo 11 predstavnikov iz Državnega tožilstva, Ministrstva za notranje zadeve, in Finančne policije. Tematsko so aktivnosti naslavljale vsebine in dileme povezane z njihovimi aktualnimi primeri in so bile oblikovane glede na njihove realne potrebe pri izvajanju finančnih preiskav in odvzemu premoženja nezakonitega izvora in premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem.

V aktivnostih so z makedonskimi udeleženci izkušnje delili slovenski strokovnjaki za področje vodenja finančnih preiskav z vidika vloge tožilstva, z vidika vrednotenja in izračunavanja premoženja nezakonitega izvora in z vidika izvajanja in koordiniranja kriminalističnega preiskovanja premoženjske koristi.

Na konzultacijah in delavnicah so slovenski strokovnjaki prepoznali napredek v razvoju zmogljivosti makedonskih organov preiskovanja in pregona za izvajanje finančnih preiskav in jim sporočili, da  lahko še naprej računajo na njihovo pomoč na tej poti.

V obliki nove delavnice in konzultacij se bo pomoč realizirala do konca letošnjega leta še enkrat. V Severni Makedoniji bo namreč od 11. do 13. decembra 2023 potekala še tretja letošnja delavnica, zatem pa od 19. do 21. decembra tudi četrte letošnje konzultacije na področju krepitve zmogljivosti makedonskih institucij za izvajanje finančnih preiskav.

Projekt je del programskih aktivnosti, ki ga financira Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve in Republika Slovenija skozi Program mednarodnega razvojnega sodelovanja in ga izvajamo v sodelovanju z Državnim tožilstvom, Ministrstvom za notranje zadeve in Policijo Republike Slovenije.

 

Več informacij:

Milanka Ilić

Projektna vodja

Center za evropsko prihodnost

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]