Center for European Perspective has this year, with the support of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia, in cooperation with the GIZ Regional Office in Sarajevo, implemented a project ‘WB6 Startup Academy’. The main purpose of the project is to empower innovative young entrepreneurs from all six Western Balkan countries to strengthen their knowledge and increase the opportunities for realizing their business idea.

The last module of the project started in Ljubljana, on 20th of May, at ABC Accelerator. 25 young people, representing 15 entrepreneurial ideas from all six Western Balkan countries, met with the Business Angels of Slovenia, where the best 5 got a chance to pitch in front of the investors. Ivmax, Marleq, ELS Development, Blocknify and Tratics got 6 minutes to present their innovative idea. Investors gave them feedback with critical comments and tips, enabling them to further develop and improve their concept.

The group will move to Maribor, where the international conference Podim will be held from May 21 through May 22. The latter is largest conference for start-ups, investors and other experts in the region. The young entrepreneurs will be able to present their ideas at the event, look for potential partners, investors and learn a lot through participating in various lectures from world-renowned experts. One of the main dimensions of the whole workshop is also the peer-to-peer networking of young people, who often face similar challenges in the region.

The project is part of the activities that are through the Slovenia’s Development Cooperation financed by the Ministry of Foreign Affairs of                                Slovenia.


ZAČETEK ZADNJEGA MODULA PROJEKTA VZPODBUJANJA PODJETNIŠTVA MED MLADIMI V ZAHODNEM BALKANU

Center za Evropsko Prihodnost je v letošnjem letu s podporo Ministrstva za Zunanje Zadeve Republike Slovenije in v  sodelovanju z GIZ Regionalno pisarno v Sarajevu, implementiral projekt ‘WB6 Startup Academy’. Osrednji namen projekta je opolnomočiti inovativne mlade podjetnike iz vseh šestih držav Zahodnega Balkana, okrepitev njihovega znanja in povečanje priložnosti za realizacijo njihove poslovne ideje.

Zadnji modul projekta se je začel v Ljubljani dvajsetega maja v ABC Pospeševalniku. 25 mladih, ki predstavljajo 15 podjetniških idej iz šestih držav Zahodnega Balkana, se je sestalo s Poslovnimi Angeli Slovenije, kjer je 5 najboljših prejelo priložnost za predstavitev svoje ideje pred investitorji. Ivmax, Marleq, ELS Development, Blocknify in Tratics so dobro izkoristili svojih 6 minut za predstavitev svojih inovativnih idej. Investitorji so podali svoje komentarje in predloge, ki bodo podjetnikom omogočili nadaljnji razvoj in izboljšavo njihovih konceptov.

Skupina podjetnikov bo aktivnosti nadaljevala v Mariboru, kjer bo med 21. In 22. majem potekala mednarodna konferenca Podim. Slednja predstavlja največjo konferenco v regiji za start-upe, investitorje in ostale eksperte. Mladi podjetniki bodo svoje ideje lahko predstavili na dogodku, priložnost bodo lahko izkoristili za iskanje potencialnih partnerjev oziroma investitorjev in se hkrati naučili veliko novih veščin ob sodelovanju v raznolikih predavanjih svetovno znanih ekspertov. Eden izmed glavnih razsežnosti celotne delavnice je tudi medsebojno sodelovanje, saj se mladi v regiji pogosto srečujejo s podobnimi izzivi.

Projekt je del aktivnosti, ki jih preko Mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike                                    Slovenije.

WB6 Startup Academy Ljubljana-Maribor