Kompas učenja je reginalni projekt, ki stremi k izboljšanju situacije osnovnošolskih otrok s posebnimi potrebami preko usposabljanja učiteljev osnovnih šol v oddaljenih krajih štirih držav Zahodnega Balkana.

Projekt je bil izveden v dveh letih in je potekal v štirih državah, kjer je uspel doseči zastavljene cilje:

  • Prispevati k izboljšani situaciji otrok s posebnimi potrebami v osnovnih šolah;
  • Prispevati k razvoju šolskih sistemov v vključenih državah projekta;
  • Okrepiti povezave in sodelovanje med učiteljskim kadrom in izobraževalnimi institucijami (vključenimi v projekt) iz področja štirih držav Zahodnega Balkana in prispevati k mirnemu sobivanju v regiji.

Projekt je zaključil vse zastavljene aktivnosti in vključil predstavnike trenutne mreže Kompas učenja v naslednjih aktivnostih:

  • Izveden 3-dnevni trening za strokovnjake iz Albanije in Kosova (izveden Septembra 2019  v Draču, Albaniji)
  • Izveden 3-dnevni virtualni trening za strokovnjake v Severni Makedoniji (organiziran v Septembru 2020)
  • Izveden 3-dnevni virtualni trening za strokovnjake v Bosni in Hercegovini (organiziran v Novembru 2020)

Projekt kompas učenja je v zasledovanju ciljev projekta prispeval k:

  • 160 usposobljenih ekspertov (učiteljev, specialnih edukatorjev, ostalih exkspertov) v Albaniji, Kosovu, Severni Makedoniji in Bosni in Hercegovini. za področje izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Strokovnjaki so bili vključeni v izmenjavo najboljših praks in nadaljnje izobraževanje na področju njihvega dela.
  • Dodatno usposobljenim strokovnjakom; Udeleženci tri dnevnih treningov so v nadaljnjih izobraževanjuh usposobili več kot 400 sodelavcev (V Albaniji, Severni Makedoniji, Kosovu in Bosni in Hercegovini)
  • Vzpostavitev virtualne platforme v sodelovanju z organizacijo Arnes.si. Vzpostavljena platforma omogoča dostop do video vsebin, datotek in ostalih gradiv projekta Kompas učenja ter priložnost za nadaljnje sodelovanje mreže sodelavcev ter udeležencev

Zaključna dejavnost v okviru projekta je zastavila objavo publikacije Kompas učenja, ki bo hkrati ponudila vpogled v izzive izobraževalnih sistemov na področju izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v državah Zahodnega Balakana, predstavila projekt Kompas učenja in obravnavala najboljše prakse na področju izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Publikacija je dostopna na povezavi Booklet Learning compass.

Projekt je del programskih aktivnosti, ki jih financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje