Kompas učenja je reginalni projekt, ki stremi k izboljšanju situacije osnovnošolskih otrok s posebnimi potrebami preko usposabljanja učiteljev osnovnih šol v oddaljenih krajih štirih držav Zahodnega Balkana.

Projekt je bil izveden v dveh letih in je potekal v štirih državah, kjer je uspel doseči zastavljene cilje:

  • Prispevati k izboljšani situaciji otrok s posebnimi potrebami v osnovnih šolah;
  • Prispevati k razvoju šolskih sistemov v vključenih državah projekta;
  • Okrepiti povezave in sodelovanje med učiteljskim kadrom in izobraževalnimi institucijami (vključenimi v projekt) iz področja štirih držav Zahodnega Balkana in prispevati k mirnemu sobivanju v regiji.

Projekt je zaključil vse zastavljene aktivnosti in vključil predstavnike trenutne mreže Kompas učenja v naslednjih aktivnostih:

  • Izveden 3-dnevni trening za strokovnjake iz Albanije in Kosova (izveden Septembra 2019  v Draču, Albaniji)
  • Izveden 3-dnevni virtualni trening za strokovnjake v Severni Makedoniji (organiziran v Septembru 2020)
  • Izveden 3-dnevni virtualni trening za strokovnjake v Bosni in Hercegovini (organiziran v Novembru 2020)

Projekt kompas učenja je v zasledovanju ciljev projekta prispeval k:

  • 160 usposobljenih ekspertov (učiteljev, specialnih edukatorjev, ostalih exkspertov) v Albaniji, Kosovu, Severni Makedoniji in Bosni in Hercegovini. za področje izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Strokovnjaki so bili vključeni v izmenjavo najboljših praks in nadaljnje izobraževanje na področju njihvega dela.
  • Dodatno usposobljenim strokovnjakom; Udeleženci tri dnevnih treningov so v nadaljnjih izobraževanjuh usposobili več kot 400 sodelavcev (V Albaniji, Severni Makedoniji, Kosovu in Bosni in Hercegovini)
  • Vzpostavitev virtualne platforme v sodelovanju z organizacijo Arnes.si. Vzpostavljena platforma omogoča dostop do video vsebin, datotek in ostalih gradiv projekta Kompas učenja ter priložnost za nadaljnje sodelovanje mreže sodelavcev ter udeležencev

Zaključna dejavnost v okviru projekta je zastavila objavo publikacije Kompas učenja, ki bo hkrati ponudila vpogled v izzive izobraževalnih sistemov na področju izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v državah Zahodnega Balakana, predstavila projekt Kompas učenja in obravnavala najboljše prakse na področju izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Publikacija je dostopna na povezavi Booklet Learning compass.

Projekt je del programskih aktivnosti, ki jih financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube