Makedonska delovna skupina za poglavje 24 se pripravlja s slovensko razvojno pomočjo

V Severni Makedoniji se institucije pripravljajo na pogajanja za vstop v Evropsko unijo, čeprav napovedi glede začetka pogajanj niso najbolj optimistične. Ker se po spremenjeni metodologiji EU zaradi pomena, obširnosti in zahtevnosti vsebine kot prvo odpre poglavje 24, se s pripravami za pogajanja posebej zavzeto ukvarja prihodnja delovna skupina za poglavje 24. To poglavje zajema vprašanja pravice, svobode in varnosti. Pobuda makedonske strani za krepitev zmogljivosti delovne skupine za poglavje 24 govori o interesu za povečanje usposobljenosti članov delovne skupine in razumevanju vpliva dobre usposobljenosti tako na učinkovitost pogajalskega procesa kakor tudi na pospeševanje reform na področju vladavine prava, ki koristijo delovanju države, ne glede na pogajalski proces z EU.

Na iniciativo Ministrstva za notranje zadeve Republike Severne Makedonije je od 28.- 30. 9. 2021 v Severni Makedoniji potekala prva v nizu praktičnih, interaktivnih delavnic, ki so organizirane za prihodnjo delovno skupino za poglavje 24. Delovna skupina za poglavje 24, ki se je udeležila delavnice, je sestavljena medresorsko in vključuje predstavnike ministrstva za notranje zadeve, ministrstva za pravosodje, tožilstva, carinske uprave, finančne policije, agencije za nacionalno varnost in sekretariata za evropske zadeve.

Tokratna delavnica je bila usmerjena v dvig zavesti bodoče delovne skupine za poglavje 24 o pomenu notranje in zunanje komunikacije za pogajalski proces. Vaje so bile sestavljene iz vsebin poglavja 24 in komunikacijskih tehnik ter povratnih informacij in izkušenj sodelujočih, vključno z izkušnjami iz pogajalskega procesa Slovenije in Črne gore.

Na delavnicah se je zelo očitno pokazal napredek udeležencev pri uporabi znanj, ki so jim bila predana. To so potrdili tudi sami, ko so ob zaključku delavnice strinjali, da je s pomočjo aktivnosti v delavnici dosežen napredek v komunikacije znotraj pogajalske delovne skupine za poglavje 24 in povečana zavest o pomenu komunikacije. To so zapisali tudi v evalvacijskem vprašalniku. Hkrati pa so izrazili potrebo, da se z vajami na praktičnih primerih nadaljuje in da se okrepi tudi pogostost srečanj delovne skupine za poglavje 24. Z zaključkom prve delavnice so se začele priprave nadaljevalnih delavnic, ki bodo vse narejene po meri udeležencev delavnic in sestavljene iz interaktivnih vaj, usmerjenih v dvig zmogljivosti komuniciranja delovne skupine za poglavje 24. Izvedba naslednje delavnice v Severni Makedoniji bo potekala predvidoma v februarju 2022.

Projekt je del programskih aktivnosti mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.

Več informacij:

Andreja Dolničar Jeraj

Programska direktorica

Center za evropsko prihodnost

Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinVisit Us On Youtube