Tehnike pogajanj in opolnomočenje žensk – Spletne delavnice [14. –17. september 2021]

Po uspešno izvedenih usposabljanjih o enakosti spolov in vključevanju enakosti spolov v mirovne operacije in misije (november 2020 in maj 2021), se Center za evropsko prihodnost (CEP) še naprej aktivno vključuje v aktivnosti, ki krepijo vloge žensk na področju miru in varnosti. Od 14. do 17. septembra 2021 je Evropski inštitut za javno upravo (EIPA) v sodelovanju s CEP in s podporo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije izvedel vrsto spletnih delavnic o tehnikah pogajanj in opolnomočenju žensk.

Niz delavnic je bil namenjen predstavnicam venezuelskih demokratičnih sil, ki bodo posredno ali neposredno sodelovale v mednarodnih pogajanjih, mediaciji in procesih reševanja sporov. Program so sestavljale osnovne in napredne delavnice, kjer so se udeleženke preučile posebnosti in prednosti vpletenosti žensk v procese reševanja sporov, pogajanj in mediacije, analizirale proces pogajanj z vidika spola (vključno z analizo strategij, metod, tehnik za pogajanja, komunikacijo in vpliv) in izvajale  praktične vaje, kjer bodo lahko preizkusile številne komponente pogajanj v praksi.

Z novo pridobljenim znanjem na področju procesov pogajanj, mediacije in reševanja sporov bodo lahko predstavnice venezuelskih demokratičnih sil aktivno sodelovale v teh procesih in s tem povečale zastopanost žensk na teh področjih in v mirovne sporazume vključevale izzive s katerimi se soočajo ženske v času humanitarnih kriz in konfliktov.

Spletne delavnice o tehnikah pogajanja in opolnomočenju žensk nadaljujejo aktivnosti Centra za evropsko prihodnost – CEP, ki cilja na opolnomočenje žensk, začetih v sklopu projektnih aktivnosti POTC – Peace Operations Training Centre in projekta EUPCST.

Aktivnosti so podprte s strani mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in jih izvajamo v sodelovanju z European Institute of Public Administration (EIPA).